De brottas med en trygghetsparadox

Oron för brott ökar trots minskad brottslighet

Av
Lene Karlsson

Lena Karlsson

STAFFANSTORP. Oron för att utsättas för brott har ökat i Staffanstorp. Samtidigt har andelen som inte blivit utsatt för något brott alls minskat. Det framgår av polisens trygghetsmätning.
– Det är det som vi brukar kalla för trygghetsparadoxen, säger kommunens säkerhetschef Patrik Runesson.
Paradoxen är att känslan av otrygghet ökar samtidigt som den faktiska brottsligheten har gått ner.
– Sedan vi införde DNA-märkning har inbrotten i bostäderna minskat med hela 34 procent om man räknar på ett år, säger kommunpolis Christer Stålhandske.
Men det hindrar alltså inte kommuninvånarna i Staffanstorp från att känna sig mer otrygga. Inte heller det faktum att bostadsinbrotten i Skåne har minskat med nästan 20 procent på ett år verkar hjälpa.
– Saker som bidrar till känslan av oro kan vara felaktigheter som skrivs i social medier. Det kan också vara nyhetsrapporteringen i stort som spär på känslan. Det behöver inte enbart vara det som händer lokalt som påverkar, menar Patrik Runesson.
På en skala från 0 till 6, där 0 är det samma som ”inget problem” och 6 betyder ”stora problem”, visar polisens trygghetsmätning på ett totalt index på 1,62 för år 2016. Om än en liten ökning från 2015 då det låg på 1,31 är det lågt.
Den kategori som har ökat mest är ”oron för att utsättas för brott”, från index 1, 6 under år 2015 till index 2,6 år 2016. Jämför man med år 2012 då index var 1,1 är skillnaden ännu större.
Störst är fortfarande oron för bostadsinbrott som har gått från index 3 år 2015 till index 4 år 2016. Oron för att drabbas av inbrott i förråd har ökat från index 2 till index 3.
Under förra året arbetade polisen och kommunen med att förebygga inbrott genom både grannsamverkan och Märk-DNA-projektet.  Det kan i sig vara en bidragande orsak till att upplevelsen av att risken att drabbas för brott har ökat.
– När vi informerar om förebyggande insatser blir ju även de som inte hört om det innan medvetna. Det kan medverka till att otryggheten ökar, trots att den faktiska brottsligheten sjunker, säger Christer Stålhandske.
Trygghetsmätningen visar samtidigt att förtroendet för polisen lokalt har ökat. Frågan om man tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen ger ett index på 2 under år 2016, i jämförelse med index 4 år 2012.
När det gäller utomhusstörningar  har två kategorier ökat från index 2 till 3. Dessa är ”bilar som kör för fort” och ”buskörning med mopeder”.
Både polisen och säkerhetschefen menar att trygghetsmätningen inte används för att jämföra sig med andra kommuner.
– Vi använder den för att se i vilka fokusområden vi ska ha, säger Christer Stålhandske.
Men resultatet kommer knappast som en överraskning för dem. Det har redan framkommit i medborgardialoger. Utifrån dem har sedan medborgarlöftet utformats.

Publicerad 22 February 2017 12:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag