Kommunen först i landet med trygghetsapp

Underlättar vid strömavbrott och bränder

Av
Lena Karlsson

STAFFANSTORP. Staffanstorp ligger gärna i framkant med att införa säkerhetsåtgärder. Nu är kommunen även först med att införa en mobilapp att användas i krislägen.
Kommunens införande av märk-DNA för att förebygga bostadsinbrott har inspirerad många kommuner att göra detsamma. Och år 2015 började appen Coyards att användas för att förbättra grannsamverkan i Staffanstorp.
Det var tillsammans med Grannkompaniet AB som kommunen utvecklade appen som både kan användas i mobilen och som en webbapplikation.
– Med den kan grannar kommunicera med varandra i slutna grupper. Om vi ser någonting misstänkt kan alla få reda på det snabbt, säger Patrik Runesson, kommunens strateg för trygghetsplanering.
Nu har samarbetet även  resulterat i den nya appen Cocrisis som är till för kommunens anställda och ska användas i krislägen. Det kan handla om allt från strömavbrott på ett äldreboende till en brand på en skola.
– Med appen kan vi kommunicera med personalen. Dessutom finns en akutknapp i appen.
Patrik Runesson ser stora fördelar med Cocrisis.
– Sker en större incident, då vi behöver ha in kommunens krisledningsgrupp, kan vi använda appen istället för att ringa femton samtal, säger han.
 

Publicerad 22 February 2017 05:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag