Lund ska ta emot flest nyanlända i Skåne

Migrationsverket sänker prognosen

Av
Felix Alnemark

Felix Alnemark

LUND. Lund är den kommun i Skåne som ska ta emot flest antal nyanlända invandrare i år. Det har länsstyrelsen beslutat efter att prognosen från Migrationsverket sänkts.
Fördelningen av nyanlända invandrare baseras på siffror från Migrationsverket. Siffrorna justerades ner så sent som i februari eftersom prognosen pekar neråt. Lund ska under året ta emot 421 personer. Det är den högsta siffran av alla skånska kommuner. Till exempel ska Malmö ta emot 408 personer under året.
Fördelningen grundar sig inte bara på befolkningsstorlek utan hänsyn ska tas till varje kommuns arbetsmarknad, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.
Är Lund bäst lämpade i länet att ta emot nyanlända?
– Den diskussionen ger jag mig inte in i. Vi får ett kommuntal som vi har att förhålla oss till och det är vi tvingade till att bara lösa, säger Karin?Säfström, tillförordnad chef för flyktingenheten på Lunds kommun.
Hon säger att de tagit höjd för 545 personer så 421 är en viss lättnad. Förra året anvisades 544 personer till Lund. Av dessa har 80 personer fortfarande inte fått någon bostadslösning och är kvar på sina anläggningsboenden ute i landet.
– Det är klart att det var en utmaning att ta emot ett stort antal på bästa sätt. Men vi löste det till större delen.

Publicerad 16 March 2017 17:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag