Lund får ny entré mot söder

"Ger många nya bostäder"

Av
Felix Alnemark

Felix Alnemark

LUND. Lund kan få en ny entré mot söder på Södertull. Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att de ska undersöka om det går att bygga nya bostäder och knyta samman staden där bland annat Hedbergs bil och Däckonline ligger idag.
– Ett spännande och viktigt projekt, som ger många nya bostäder och bättre service för stadsdelen. Vi tar också ett helhetsgrepp om bägge sidorna av Södra vägen, så att en tung genomfartsgata kan få mer trivsam karaktär för alla boende och verksamma i området, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.
Det område som kommunen ska titta på är kvarteret Margretedal och den norra delen av Järnåkra. Innan man går vidare med för att göra detaljplaner ska en bedömning göras över hur tätt det är lämpligt att bygga, hur många bostäder det kan bli och hur man ska röra sig till och från området.
– Vi tror att det är en bra och attraktiv plats att förädla och förtäta. Den ligger nära såväl stadskärnan som stadsparken och en omvandling kommer att göra att staden knyts ihop på ett bättre sätt, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Publicerad 17 March 2017 06:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag