”Jättestor utmaning för likvärdigheten"

Av
Oskar Elfving Söderström

SKOLA. Enligt Skolverkets statistik över andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är det stora skillnader beroende på var i Skåne man bor.
– Det här är en jättestor utmaning för likvärdigheten i skolsystemet, säger Niclas Westin på Skolverket.
För att kunna få en lärarlegitimation och på så sätt bli behörig att undervisa i ett ämne är en av grundförutsättningarna att man har en pedagogisk högskoleexamen. Andelen lärare som har det skiljer sig dock markant mellan olika skolor och kommuner i Skåne.
När det gäller grundskolan varierar andelen mellan 74,4 och 92,4 procent på kommunnivå. På skolnivå är skillnaderna ännu större, där varierar andelen mellan 9,1 och 100 procent av lärarna som har pedagogisk högskoleexamen.
Den stora skillnaden är enligt Niclas Westin, enhetschef på Skolverket ett stort problem.
– Vissa delar av landet har svårt att rekrytera utbildad personal och det finns den risk att det kan påverka utbildningen över tid.
Bland annat så får dessa lärare endast anställas på kortare kontrakt, upp till ett år.
– Utifrån det så blir det inte någon långsiktighet i lärarförsörjningen och det drabbar både elever och lärare som helhet, säger Niclas Westin.
De får inte heller sätta betyg på egen hand. Betygssättningen måste istället göra tillsammans med en behörig lärare.
– Det ställer krav på organisationen att tänka kring att planera så att det blir en rimlig arbetssituation för behöriga lärare.
Exakt var smärtgränsen går är det enligt Niclas Westin svårt att svara på men han menar att det är en lång väg kvar innan han är nöjd.
– Om vi tittar på de nivåer vi har i riket som helhet så är de inte tillräckligt bra. Man behöver upp ganska högt i siffrorna, idealet ligger mot en 85 till 95 procent. Där tror jag vi når ett teoretiskt maximum men vägen dit är lång.
För att komma dit har en rad åtgärder redan vidtagits menar han. Ett stort problem är bristen på lärare och enligt Niclas Westin försöker man på olika sätt locka fler att utbilda sig till lärare.
– Vi har ökat antalet platser på utbildningarna och skapat flera nya vägar med stimulansbidrag för att personer med en annan utbildning ska kunna vidareutbilda sig till lärare.
Samtidigt så säger Niclas Westin att statusen på läraryrket måste höjas för att locka fler.
– Vi har bland annat infört karriärtjänster som syftar till att höja statusen och ge lärarna utvecklingsmöjlighet.
Här menar han också att det ligger ett stort ansvar på de lokala aktörerna att bidra till en positiv bild av läraryrket.
– En viktig bit är hur lärarna upplever sin arbetsmiljö och hur attraktiv den uppfattas utifrån.

null

Publicerad 21 April 2017 05:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag