Låg andel behörig personal på Nyvångsskolans lågstadie

"Samtliga lärare på F-3 är behöriga"

Av
Felix Alnemark

Felix Alnemark

DALBY. Nyvångsskolan F-3 har Lunds kommun lägsta andel behörig personal. Statistiken förvånar skolledningen som menar att näst intill alla lärare är behöriga.
Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen på Nyvångsskolans lågstadie är 78 procent. Snittet för Lund som helhet är 84,4 procent.
– Samtliga lärare på F-3 är behöriga. Sen finns det lärare som är behöriga i vissa ämnen men inte i alla och där kan de särskilja sig en del. Vi har behörig fritidspedagoger på samtliga fritidsavdelningar men vi har också obehöriga, förklarar Björn af Forselles, tillförordnad rektor för F-3 på Nyvångsskolan.
Samtidigt sticker Lund ut i statistiken med en hög andel behörig personal jämfört med resten av de skånska kommunerna.
– Lund är en rätt populär kommun. Men fritidspedagoger är svårt att få tag på. Behovet är enormt och ändå tog Malmö högskola bara in 50–60 i höstas. Fast de skulle kunna ta in 300. Högskolorna är en statlig angelägenhet och skolorna en kommunal angelägenhet och ibland fungerar inte kommunikationen så bra, säger Martin Olsson, verksamhetsledare för Dalby/Torna Hällestad.
Nyvångsskolan är övningsskola till Malmö högskola vilket gör att de får många lärarstudenter som gör sin praktik där. Dessa försöker de rekrytera.
– Vi har ett väldigt bra mottagande av lärarstudenterna. På Nyvångsskolan är det flera som efter sin examen har börjat jobba. Vi tar hand om dem bra. De får bra handledning och trivs, säger Martin Olsson.
De håller med om att en skolas rykte kanske spelar mer roll än tidigare.
– Nyvångsskolan har länge haft ett dåligt rykte. På 80-talet var det bara högstadie på 80-talet och vi var ett av Sveriges största. Det har jobbats mycket med det. Vi har det jättelugnt på skolan men en stämpel är lite svår att få bort. Men pratar man med våra vårdnadshavare är de jättenöjda, säger Martin?Olsson.
De säger båda att den personal som söker sig till Nyvångssskolan gör det för att de hört gott om arbetsplatsen.
– Sen är det A och O att behålla den personal man har. Det gör man genom att vara en god arbetsgivare, skapa god stämning och ge möjlighet till både utveckling och möjlighet att testa sina kunskaper, säger Björn af Forselles.
Det är han själv ett exempel på. Han började på skolan för sex år sedan som musiklärare och fritidspedagog och har fått chansen att utbilda sig vidare och klättrat till att vara biträdande rektor till att nu vara tillförordnad rektor.
Situationen med lärarrekrytering är hanterbar men blir svårare och svårare. Men Martin Olsson ser ett stort orosmoln i och med de många pensionsavgångar som kommer de närmaste tio åren.
Det kommer vara svårt att täcka upp med nyutbildade tror han.
– Jag ser det som allvarligt om vi inte kan få tag på personal till våra barn och elever. Vi får nog hitta på några innovation regler. Malmö åker till Svenskspråkiga Finland och försöker rekrytera. Det gäller att ta till vara nyanlända.

null

Publicerad 21 April 2017 06:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag