Insänt:

Ett gigantiskt bedrägeri mot oss skattebetalare

INSÄNT/STAFFANSTORP. I landet råder en alarmerande lärarbrist. Enligt Utbildningsdepartementet kommer 60 000 lärare att saknas inom två år. I ett läge när det är viktigare än någonsin att vara en attraktiv arbetsgivare valde den styrande majoriteten i Staffanstorp att under 2016 spara miljoner på skolorna.
Ökad arbetsbelastning och sämre löneutveckling för lärarna blev följden. Trots båda lärarfackens och rektorernas varningar valde man att genomföra besparingarna, vilka slog särskilt hårt mot högstadieskolorna som redan fått minskade anslag till följd av sänkningar i skolpengen.

Det räcker med en snabb titt i skolfotokatalogen för att konstatera att sparkraven fått alarmerande följder. På mitt barns skola har 22 av de 35 lärarna på bilderna slutat under läsåret. Sannolikt kommer ytterligare några att byta tjänst under sommaren. Detta i ett läge när det mycket svårt att rekrytera behörig personal med rätt kompetens.

Våra barns viktiga utbildning har bortprioriterats till förmån för kortsiktiga och suboptimerade besparingar. I själva verket har kommunledningen utsatt skattebetalarna (och sig själva?) för ett gigantiskt bedrägeri. För vad blir notan för alla dessa nyrekryteringar?
Vad blir notan för annonsering, administration, tid för genomgång av ansökningar, genomförande av intervjuer med mera, för högre löner som rektorerna måste erbjuda till nyanställda till följd av lärarbristen? Sammantaget har man genomfört en allvarlig försämring till en i slutändan högre kostnad. Hur sjutton tänkte man?

Läraromsättningen är stor överallt, säger den kommunala ledningen och tvår sina händer. Dock har skolor som erbjuder sina lärare goda villkor inte den massflykt av kompetens som i Staffanstorp, där det finns en tydlig korrelation mellan respektive enhets besparingskrav 2016 och personalomsättning.

Vi föräldrar till skolbarn i kommunen kräver inför nästa läsår omedelbara och kraftfulla åtgärder för att behålla den kompetens som fortfarande finns kvar och locka till sig den som saknas. Konsekvenserna av besparingarna kommer att synas i slutbetygen för årets niondeklassare, av vilka några inte kommer att komma in på sina åtråvärda gymnasieutbildningar. För dem är det för sent. Det är oansvarigt och oförlåtligt av den kommunala ledningen. Skäms!
Margit Persson Bekassy

Publicerad 12 June 2017 10:30

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag