Lönen höjs med flera tusen kronor för sjuksköterskor

Lund har insett att de behöver stärka sin rekryteringskraft

Av
Felix Alnemark

Felix Alnemark

LUND. Lunds sjuksköterskor ska få upp till 4000 kronor mer i lön från och med i juli. Satsningen är ett sätt att behålla personalen.
– Vi har jämfört oss med andra kommuner i Skåne och sett att vi behöver göra en ordentlig satsning för att stärka vår rekryteringskraft, säger Seth Pettersson, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.
Höjningen berör alla månadsavlönade sjuksköterskor och distriktssköterskor och en tredjedel av dem får det högsta påslaget på 4 000 kronor i månaden.
– Vi har få sökande till våra lediga sjukskötersketjänster och det händer även att sökande tackar nej till arbete hos oss uteslutande på grund av lönen, säger Seth Pettersson.
De sjuksköterskor som jobbat länge inom kommunen har halkat efter i lönestrukturen.
– Våra erfarna sjuksköterskor trivs mycket bra hos oss, men de kanske ändå sneglar på att byta arbetsplats just för att få upp lönen. Vi hoppas att detta lönelyft gör att fler vill jobba kvar hos oss och att vi blir mer konkurrenskraftiga gentemot andra kommuner när det gäller lönen. Frågan är avstämd med vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott som ställer sig helt bakom satsningen, säger Seth Pettersson.
Den ökande lönekostnaden på 3,5 miljoner kronor per år ska finansieras direkt av verksamheten. 
Lönesatsningen baseras på den senast anställningstiden som månadsavlönad sjuksköterska eller distriktssköterska. Anställda år 2010 och dessförinnan ska få 4 000 kronor i månaden. Anställda år 2011–2015 kronor i månaden. Anställda år 2016–2017 kronor i månaden.
Men det pågår också annat arbete för att göra en anställning i kommunen mer attraktiv både för nuvarande personal och för de som letar nytt arbete.
Andra satsningar är att starta ett traineeprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor och att se över möjligheten att gå specialistutbildningar inom ramen för sin anställning.
Varje sjuksköterska kommer även få speciellt avsatt tid varje vecka för egen planering, som kan användas exempelvis till kompetensutveckling, professionellt utbyte med kollegor och litteraturstudier.
Kommunen har fått projektpengar från Vinnova för att undersöka och förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor.
– Med hjälp av smart teknik vill vi säkerställa att vi har en bra arbetsmiljö. I projektet kommer vi att arbeta med att identifiera tekniska lösningar som kan ersätta monotona, stressiga, repetitiva och mödosamma arbetsuppgifter, säger Susanne Frennert, projektledare för välfärdsteknologi på vård- och omsorgsförvaltningen.
 

Publicerad 15 June 2017 10:05

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag