Debatt:

Hög tid för ett Rådhus i verkligheten

INSÄNT. Under det senaste halvåret har kommuninvånarna i bland annat Sydsvenska dagbladet och Skånska dagbladet kunnat läsa om hur Staffanstorps ekonomi uppvisar illavarslande tecken. Särskilt har det lyfts fram att Staffanstorps kommun per invånare är den nittonde högst skuldsatta kommunen i Sverige. Det finns 290 kommuner i Sverige så en nittonde plats sticker verkligen ut i negativ bemärkelse.
Ett sätt att förbättra ekonomin är att några av Rådhusets medarbetare ges möjlighet till arbetsplatser på fältet. Det kan röra sig om till exempel skolchef, utbildningsstrateger, utbildningssamordnare men även andra handläggare och tjänstemän inom exempelvis skola. Tillsammans med BUN-ordförande kan de säkerligen beredas arbetsplatser på skolor i kommunen istället för på Rådhuset. Resonemanget med utflyttning av tjänstemän på Rådhuset är tillämpbart inom flera andra kommunala områden.
Det finns många fördelar med denna lösning. De beslutsfattande kommer närmre den verklighet de fattar beslut om. De får möjlighet att vara i samma arbetsmiljö som exempelvis elever och lärare. Möjlighet till information från primärkällor ger en bättre grund för framtida politiska beslut. Lokalerna på Rådhuset kan vid utflyttning hyras ut till andra aktörer. Detta ger kommunen välbehövliga intäkter. Så vad är det att vänta på, skrid till verket! Jag är övertygad om att ni alla är välkomna till verkligheten.
Magnus Wibäck
Kommunivånare i Staffanstorp

Publicerad 07 July 2017 11:10

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag