Tolv miljoner till smarta lösningar

Lund får bidrag från Vinnova

LUND. Lunds kommun får tolv miljoner kronor från Vinnova för ett projekt som handlar om smarta offentliga miljöer. Även Malmö är med i projektet. Projektet kommer också initialt att fokusera på fyra innovationsexempel. Områdena är cykeldata, övervakning av kritisk infrastruktur, effektiv och säker stadsodling samt användarstyrd avfallshantering. Exempel på hur miljöerna kan bli smarta är exempelvis mätning av regn, solinstrålning, vind och jordtemperatur för att optimera odling. När det kommer till avfallshantering kan smarta lösningar av containertömning minska transporter.

Publicerad 11 September 2017 09:45

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag