Spårvägsarbetet går in i ny byggetapp

Avstängt för biltrafik på Getingevägen

LUND. Den 24 september påbörjas en ny byggetapp av spårvägen vid sjukhuset i Lund. Byggandet kommer att påverkar trafiken.

Den befintliga Entrégatan stängs permanent som infart till sjukhuset från Getingevägen. Förbifartstrafiken på Getingevägen i höjd med hållplatsen stängs; ett körfält i vardera riktningen är dock öppet för kollektivtrafik och blåljusfordon.

Hållplatsen "Universitetssjukhuset" flyttas cirka 150 meter på Getingevägen, närmare Baravägen. 

Cyklister och fotgängare kommer att kunna komma förbi de olika byggarbetsplatserna. Bilburna besökare som ska till sjukhuset hänvisas till Lasarettsgatan och Klinikgatan, som man når från Baravägen.

 

 

Publicerad 13 September 2017 11:19

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag