Science Village kan försenas ytterligare

ESS får ta fram nytt underlag till Strålsäkerhetsmyndigheten

LUND. Science Village riskerar att försenas ytterligare. Ny information från ESS gör att Strålsäkerhetsmyndigheten inte kan lämna vidare underlag för anläggningen till regeringen den 1 november, som var planerat.

ESS har nyligen informerat Strålsäkerhetsmyndigheten om preliminära resultat från pågående studier som kan påverka det underlag som ESS tidigare lämnat till myndigheten. Detta påverkar det  gällande regeringsuppdraget. I förlängningen betyder detta att detaljplanen för Science Village kan försenas ytterligare.

Den detaljplan för Science Village som togs fram för drygt ett år sedan hade en bristande riskanalys. Därför upphävdes detaljplanen av länsstyrelsen och hamnade efter överklagan från Lunds kommun hos regeringen. Frågan gick sedan på remiss till Boverket som sa att länsstyrelsens beslut var korrekt men att ett slutgiltigt beslut kan vänta tills Strålsäkerhetsmyndigheten redovisat sitt regeringsuppdrag om beredskapszoner. I och med de nya uppgifterna som ESS har informerat myndigheten om så saknar myndigheten underlag för att kunna utreda och föreslå beredskapszon för ESS när uppdraget redovisas den 1 november. Detta innebär att detaljplanen kan komma att försenas.

- ESS behöver slutföra studierna som kan innebära en revidering av tidigare redovisat underlag. Först därefter kan vi gå vidare i arbetet med att föreslå en beredskapszon kring ESS. ESS behöver tid på sig att göra det och därför kommer vår redovisning till regeringen den 1 november inte innehålla något förslag på beredskapszon kring ESS-anläggningen, säger Peter Frisk på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Björn Abelson (S) är ordförande i byggnadsnämnden i Lund.

- Det har kommit fram nya uppgifter och vad de nya siffrorna innebär vet vi inte, men jag tror inte det handlar om några stora förändringar. Tyvärr kan vi inte gå vidare med detaljplanen nu, det får bli till våren 2018 istället.

 

 

Publicerad 03 October 2017 09:31

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag