Universiteten ska vara och betala driften av Max IV

Bidraget från Vetenskapsrådet täcker inte allt

LUND. Max IV i Lund har helt finansierade driftskostnader till och med 2018. Nu har en del för den framtida driften säkrats. Det är pengar från Vetenskapsrådet (VR) som under fyra år kommer gå in med 310 miljoner kronor årligen under perioden 2019–2022, med en preliminär fortsättning för perioden 2023–2026, en summa som dock inte täcker hela driften.

Den driftskostnad som äskats från labbet är ungefär 470 miljoner kronor per år i genomsnitt för 2019–2022. Det förs en diskussion med i princip samtliga svenska forskningsuniversitet att vara med och betala driften, en process som just pågår. När det är avslutat får man titta vidare på hur ytterligare finansiering ska lösas, om den behövs.

Publicerad 13 October 2017 08:03

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag