Insänt:

"Gör det möjligt att arbeta längre"

Det sägs att den första 150-åringen redan är född. Allt fler får förmånen att bli äldre – årsrika! Vi lever allt längre och är allt friskare, också långt upp i åldrarna. Dagens 70-åringar är piggare än deras föräldrageneration var i 50-årsåldern. Det är en av vår tids största framgångar, och beror både på de senaste 100 årens växande välstånd och på medicinska framsteg.

Men värderingarna i vårt samhälle har inte hängt med. Tvärtom verkar fördomarna mot årsrika slå till allt tidigare. Det finns undersökningar som visar att redan vid 40 blir det svårare att få komma på anställningsintervju, vid 50 blir många varken befordrade eller får kompetensutveckling på jobbet.  Politiken är verkligen inget undantag. I riksdagen finns bara två ledamöter födda på 1930-talet. En av dem är Liberalernas Barbro Westerholm, som också är med och skriver denna artikel och som besökte Lund häromveckan. I sjukvården finns åldersgränser som inte är medicinskt motiverade. Äldre människor nekas kreditkort och avbetalningsköp, inte för att de har dålig ekonomi, utan för att de passerat en åldersgräns.

Livserfarenhet och mångårig kompetens är en tillgång, inte en belastning. Idag tvingas många sluta arbeta när de fyller 67 – då upphör nämligen den lagstadgade rätten att stanna i arbetslivet. Men många kan och vill arbeta betydligt längre upp i åldrarna – och de ska naturligtvis få göra det! Det är därför vi liberaler lämnat in en motion om att göra det möjligt att arbeta längre i Lunds kommun. Vi har många välutbildade och yrkeskunniga årsrika, som rutinmässigt avskiljs från sin anställning i kommunen vid fyllda 67 år. Endast vid tillfälliga personalkriser välkomnar man tillfällig årsrik arbetskraft, till exempel senast vid den uppkomna lärarbristen på Komvux, då åtskilliga pensionerade lärare ryckt in och förbättrat situationen.  

Det duger inte. Den som jobbar får bättre ekonomi, det är bra för hälsan att få känna sig behövd, och det är också viktigt för samhällsekonomin. Vi blir inte bara äldre och lever längre efter pensioneringen. Vi börjar även arbeta allt senare i livet. Idag tillbringar vi i genomsnitt 40 år i arbetslivet, det vill säga något mindre än halva vår medellivslängd. Då blir det svårt att tjäna in till de pensioner och de välfärdstjänster vi behöver under hela livet. Därför är det viktigt att de som kan och vill arbeta längre också ska kunna göra det.

Åldersdiskrimineringen slår mot pigga äldre som har mycket kvar att ge. Men den slår kanske ännu hårdare mot dem som behöver stöd i sin vardag. En av de värsta fördomarna mot äldre är att de inte kan eller vill välja själva – var de ska bo, vem som ska hjälpa dem och vad de ska ha hjälp med. Många får inte ens välja vad de ska äta till lunch. Men att få bestämma själv blir mer viktigt – inte mindre – när man behöver andras hjälp och stöd. Äldre måste få mer makt över sin äldreomsorg, tvärtom mot dagens rödgröna politik i Lund. Det ska vara självklart att få välja hemtjänst och äldreboende, och att få bestämma om innehållet. Den som hellre vill ha någon att spela poker med än att få nystädat i köket ska kunna bestämma det själv.

Varje människa måste få bli bemött utifrån vem hen är, inte utifrån sin ålder. 

 

Barbro Westerholm (L), ledamot i Sveriges Riksdag

Philip Sandberg (L), oppositionsråd i Lunds kommun 

Publicerad 14 November 2017 12:56