Barnskötare kan varnas efter kränkning

Av
Lena Karlsson

STAFFANSTORP. En anställd på en av kommunens förskolor kan få en varning. Detta på grund av att personen har kränkt ett barns värdighet.

Det var den? 5 oktober som den anställde enligt skrivelsen från personalavdelningen ”genom en kränkande behandling kränkt ett barns värdighet”. Där kan man läsa vidare att händelsen har utretts utifrån förskolans likabehandlingsplan.

Det är förskolechefen som har anmält händelsen till personalavdelningen som nu skickat ett brev till den anställde där det framgår att arbetsgivaren överväger att ge en varning.

Vid utredningen? har? man kommit fram till att  den anställde  brustit i sitt ”bemötande gentemot barnet” och att den anställdes handlande ”strider  mot förskolans värdegrund och regelverk”.

Vidare att ”arbetsgivaren ser mycket allvarligt på det inträffade”. Vad den kränkande behandlingen består i vill inte kommunens personalchef Ann Rosell gå in på. Detta eftersom det än så länge är en tilltänkt och inte utförd disciplinåtgärd. Men det rör sig inte om en våldshandling.

Efter händelsen? har en handlingsplan upprättats för den anställde. Om beteendet upprepas riskerar personen ifråga att sägas upp från sin anställning på grund av personliga skäl.

Publicerad 20 November 2017 06:00