Läten från ett stort antal katter ska spelas in för att ingå i studien. Foto. Mostphotos.com

Läten från ett stort antal katter ska spelas in för att ingå i studien. Foto. Mostphotos.com

Katters språk och dialekt kartläggs i nytt forskningsprojekt

LUND. ”Pratar” katter olika beroende på var de bor? Det hoppas språkforskaren Susanne Schötz ge svar på genom studien ”Melody in human–cat communication” som hon just nu arbetar med på Lunds universitet.

I forskningsprojektet som inleddes i fjol och som ska pågå fram till 2021 kommer ett stort antal katter spelas in för att se om det finns några olikheter i dialekten beroende på var katten hör hemma.

Men detta är ett senare skede i forskningen. Först hoppas Susanne Schötz kunna utläsa vad katter vill genom att kartlägga nyanser i deras läten och se hur de använder vokaler.

– Om man lyssnar noga på katters läten i olika situationer så märker man att de använder lite olika vokaler. En kattunge eller en katt som vill verka liten och söt och som vill ha uppmärksamhet, har ofta ett I i vokalen, medan en katt som är lite mer klagande, mer ängslig och stressad använder mer O och Å, förklarar Schötz i en intervju i TV4.

Hon menar att just de nyanserna kan ge svar på vad katten egentligen vill.

– Vi hade själv en hittekatt som var väldigt skadad när hon kom till oss. Hon pep ynkligt och vi visste inte om det var för att hon hade ont eller för att hon ville ut igen. Kan man hitta nyanser, att olika känslolägen och olika situationer har lite variation i melodin så blir vi också bättre på att förstå våra katter, säger hon.

Någon konkret samhällsnytta med forskningen är svårt att peka på, men intresset har hittills varit stort, inte minst bland kattägare.

Publicerad 28 November 2017 11:03