Svårt sjuka asylsökande ett dilemma för hjärtläkare

"Bristen på samordning skapar en ohållbar situation"

LUND. Flera asylsökande med svåra hjärtproblem – varav två ungdomar – är helt beroende av fortsatt avancerad vård för att klara sig. Men ovissheten om deras eventuella framtid i Sverige utgör ett stort dilemma för vården där en del yngre är i behov av organtransplantation. Det skriver ansvariga läkare i Lund till Statens medicinsk-etiska råd. De vill nu ha vägledning om hur de ska agera i fallen.

Av
Andreas Holm

Först kontaktades Inspektionen för vård och omsorg men de hänvisade läkarna att kontakts Socialstyrelsen och Statens medicinsk-etiska råd då ärendet inte var en tillsynsfråga i skarp bemärkelse.

"Bristen på samordning mellan det Socialstyrelsen säger att vi skall göra och det Migrationsverket gör skapar en ohållbar situation. Den riskerar att påverka allmänhetens donationsvilja och förtroende för verksamheten.", skriver läkarna.

Asylsökande barn har kategoriskt sett lika rätt till sjukvård i Sverige som i Sverige folkbokförda barn. Men om barnen inte får stanna i Sverige är hjärt- och lungtransplantationer inte meningsfulla, skriver läkarna. De vill också ha klarlagt när personer från icke-nordiska länder anses berättigade till sjukvård på samma villkor som svenska medborgare.

"Är det när de har ett permanent uppehållstillstånd eller räcker det med att de har ett tillfälligt uppehållstillstånd – även för en sådan åtgärd som en hjärt- eller lungtransplantation som försätter individen i ett livslångt beroende av en utvecklad och tillgänglig sjukvård?", undrar läkarna.

Två av de nu aktuella exemplen rör ungdomar från Kosovo.

Publicerad 04 December 2017 13:18

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag