Läkare drog in en äldre kvinnas hjärtmedicin

LUND. Händelsen hade kunnat utgöra en allvarliga vårdskada. Därför har Skånes universitetssjukhus i Lund, SUS, gjort en lex Maria-anmälan efter att läkare drog in en äldre kvinnas hjärtmedicin.
 
Den 85-åriga kvinnan kom till akuten efter en överdosering där hon fallit. Hon uppträdde förvirrad och det visade sig enligt anmälan att kvinnan tagit hela veckodosen av morgonmediciner samma dag.
 
Hon lades in på sjukhuset och fick vård i tio dagar. När patienten skrevs ut valde läkare att inte ge kvinnan sin medicin. 
 

Det bedömdes att "det var riskfyllt för patienten att forttsätta med detta läkemedel på grund av kombinationen konfusion, fall och misstänkt överdosering."
Men informationen som lämnades ut var felaktig. Vårdcentralen fick inte uppgifter om att kvinnan inte skulle ta sin medicin längre, medan kommunen i sin tur fick en korrekt läkemedelslista. Därför fick kvinnan inte någon medicinering.
 
Nu lex Maria-anmäls händelsen som kunde lett till en allvarlig vårdskada. 
 

Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara bristande följsamhet till rutiner. Sjukhuset utbildar nu personal för att förhindra upprepning av händelsen.

Publicerad 08 December 2017 06:30

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag