Förskollärare förnekar kränkningar av barn

Får fortsätta jobba

LUND. I våras larmade en vikarie om otäcka scener på en förskola i Lund. Anmälan gjordes anonymt till Skolinspektionen och beskrev hur en kvinnlig förskollärare använde våld mot barnen vid flera tillfällen. Lunds kommun har inte tagit personen ur tjänst.

Av
Felix Alnemark

Kränkningarna bestod enligt anmälan i att läraren väldigt ofta skrek på barnen och att det ibland åtföljdes av att läraren drog i deras armar. ”Efteråt blev barnen väldigt ledsna och klagade på att de hade ont i armarna”.

Skolinspektionen har utrett händelsen men eftersom förskolläraren som pekas ut inte har någon legitimationen, kan inte myndigheten ansöka om varning eller återkallelse av legitimation.

I anmälan beskrivs hur den vuxne uttalar sig negativt om barnen medan de hörde på och att hon sökte bekräftelse hos andra lärare i det hon pratade om.

Enligt vikarien har någon typ av kränkning hänt varje gång hon varit där. Eftersom vissa i resten av personalen uppvisade liknande mönster vågade hon inte prata med dem om det hela.

Kommunen har svarat Skolinspektion. Där framgår att anmälarens historia till viss del bekräftas av den utpekade. Personen minns förloppet då denna ska ha behövt avstyra barn från att skada varande och har reflekterat över att det inte kan ha sett bra ut för någon utomstående. Däremot förnekar hon att hon ska ha uttryckt sig kränkande mot något barn.

Hur har då kommunen agerat? Enligt svaret har personalen fått i uppgift att reflektera över sitt bemötande och i uppdrag att uppmärksamma om de upplever att någon kollega brustit. Den utpekade har tillsammans med fackliga företrädare och förskolechefen diskuterat vad som kunde gjorts annorlunda.

Publicerad 04 January 2018 06:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag