Privatperson ger 27 miljoner till SUS

"Ett högst väsentligt bidrag"

SUS. Antalet privata donationer till forskning på Skånes universitetssjukhus har ökat de senaste fem åren. Nu har en privatperson donerat 27 miljoner till cancerforskningen på sjukhuset. – Den här är i särklass störst hitills, säger Ingemar Petersson, forskningschef på SUS.

Av
Hannes Tobiasson

Antalet och storleken på de privata donationerna till forskningen på Skånes universitetssjukhus (SUS) har blivit fler och större. Men den okände personen som gett 27 miljoner har gjort en ovanligt stor donation.

– Den här är i särklass störst. Men det har hänt flera gånger de senaste fem åren att allt större enskilda donationer har gjorts och det är vi givetvis väldigt tacksamma för, säger Ingemar Petersson, forskningschef på SUS.

Årligen får SUS in mellan 15-25 miljoner i donationer från privatpersoner och stiftelser. Tillskottet går in i det donationskapital kommittén ansvarar för, det är viktigt att det inte blir för stor spridning i forskningsanslagen från år till år, enligt Ingemar Petersson.

Ingemar Petersson är ansvarig för den prioriteringskommitté som tar emot och bedömer forskningsansökningarna på SUS.

Ett av kommitténs fokus är att satsa på yngre forskare och forskare med annan bakgrund än som läkare. Den stora donationen är öronmärkt för cancerforskning.

– Det kan exempelvis handla om att öka kunskapen kring när en cancersjukdom är obotlig eller hur den bäst kan behandlas, hur sjukdomen påverkar i vardagen och hur man kan stödja anhöriga.

Andra exempel är cancerforskning som handlar om att kunna diagnostisera i tidigare skeden, hur man kan hitta bättre behandlingsmetoder och rehabilitering av cancerpatienter.

– Så vi kommer få användning av den här donationen, det är ett högst väsentligt bidrag.

Samtidigt som de enskilda donationerna ökar, så ökar också arbetet med att visa och förklara vad pengarna också går till, exempelvis genom SUS och Regions Skånes webbplats Vetenskap och hälsa.

– Det är viktigt att folk i allmänhet vet vad det blir av det och vi är noga med att medlen används för det som de är avsedda för, säger Ingemar Petersson.

Publicerad 20 January 2018 06:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag