Återanvändningsföretag med växtvärk

Godsinlösen gör jättesatsning i Plantagens gamla lokaler

STAFFANSTORP. Återanvändning har blivit en affärsidé att räkna med och det finns en ekonomi i att omvandla avfall till fullt användbara produkter. Det vet Staffanstorpsföretaget Godsinlösen som nu utökar sin verksamhet.

Av
Anja Degerholm

Sedan starten för fem år sedan har företaget växt till att omsätta 102,5 miljoner kronor och sysselsätta närmare 60 personer.

– Vi räknar med att behöva rekrytera ytterligare 20–25 personer eftersom vi nyligen etablerat oss i Norge, berättar företagets vd Christian Jansson.

Han startade miljöteknikföretaget Godsinlösen tillsammans med Patrik Zalewski, som är vice vd. Deras affärsidé: cirkulär skadereglering. Det vill säga att ta tillvara på skadat gods hos de svenska försäkringsbolagen för att reparera och sälja vidare det, eller återvinna det som inte går att laga.

Under resans gång har man tagit in skadat gods även från transportföretag och e-handelsbolag. Prylarna säljs sedan i den egna butiken Returhuset, men det finns även planer på att starta en digital plattform för e-handel.

Returhusets gamla lokaler håller just nu på att byggas om till kontor. På de 800 kvadratmetrarna ska det ges plats åt 30 medarbetare, framför allt kundtjänstpersonal. Nya Returhuset ska flytta in i delar av Plantagens gamla lokaler med en yta på 3300 kvadratmeter.

Invigningen beräknas ske i maj och den nya butiken kommer att ha en lite annan profil än "gamla" Returhuset, med såväl nya som begagnade varor på hyllorna.

– Vi kommer inte att ta in uppenbara slit- och slängprodukter, de måste vara av kvalitet, annars är det inte hållbart. Men det är en jättesatsning med mer än tre gånger så stor butiksyta som tidigare, berättar Christian Jansson.

Returhuset står dock bara för knappt elva procent av företagets omsättning.

– Men det är ett viktigt skyltfönster för Godsinlösen, säger Patrik Zalewski.

Butiken kommer vara uppbyggd kring fyra olika verkstäder: skomakeri, skrädderi, cykelverkstad och en elektronikverkstad. Dessutom ska det finnas leksaker, kläder, skor, heminredningsprylar, kafé – och livsmedel.

– Det finns så mycket onödigt matsvinn, till exempel mat med trasiga förpackningar som bara slängs. Det finns även tankar om att inleda ett samarbete med andra lokala företagare och få till en bondens marknad här i Staffanstorp, säger Christian Jansson.

För ett par år sedan var planen att gå samman med ett annat bolag och börsintroduceras. De planerna gick dock i stöpet. Däremot tog företaget in nya ägare som sedan förra sommaren äger 25 procent av bolaget.

I november genomfördes en omorganisation och numera har företaget fyra ben att stå på: cirkulär skadereglering, cirkulär godshantering, konsultverksamhet och hållbar IT. Just hållbar IT är något de två ägarna tror lite extra på. Företagsdatorer skrivs ofta av på tre år och blir därefter stående i någon källare. Godsinlösen köper upp begagnad IT-utrustning, raderar data och hittar en andrahandsmarknad för de ratade datorerna.

– Det ställs allt högre krav på företag och det finns en massa regler för hur utrustningen ska tas om hand, säger Patrik Zalewski.

Konsultverksamheten är också på uppåtgående.

– Företagen pratar väldigt mycket om hållbarhet och vi kan visa dem hur det arbetet kan gå till i praktiken, säger Matilda Jarbin som är hållbarhetschef på Godsinlösen.

Nyligen fick Godsinlösen pris som Årets återanvändare på den årliga Återvinningsgalan, som arrangeras av Återvinningsindustrierna, Avfall Sverige och Recycling net.

– Det är jätteroligt att bolaget får ett sådant erkännande, säger Christian Jansson.

På frågan om det finns något tak för hur mycket företaget kan växa har Christian Jansson ett snabbt svar.

– Vi har knappt börjat. Vi räknar med att dubbla omsättningen inom två år.

Publicerad 08 February 2018 16:51

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag