Trots beslutet – regionpolitiker vill se tester för prostatacancer

SKÅNE. Socialstyrelsen har beslutat att det inte kommer bli någon allmän screening för att upptäcka prostatacancer i ett tidigare skede. Anledningen är att de bedömer nackdelarna och eventuella biverkningar som större än nyttan. Myndigheten öppnar däremot upp för att olika riskgrupper ska testas. Något som det rödgröna styret i Region Skåne vill ta fasta på.

Av
Magnus Wahlström

– Det är av största vikt att vi kan upptäcka och starta behandling av prostatacancer i så tidigt skede som möjligt. Därför vill vi införa organiserad testning i den skånska vården. Målet är att hälso- och sjukvårdsnämnden ska kunna ta ställning till förslag innan sommaren, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Även hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Anders Åkesson (MP) är angelägen om att utreda möjligheten för organiserade tester.

– Varje år får cirka 10 000 män i Sverige prostatacancer och 2500 dör. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom. Ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandlas, desto större är chansen att man blir bra, säger Anders Åkesson (MP) i ett pressmeddelande.

Liberalernas gruppledare i Region Skåne Gilbert Tribo är missnöjd med socialstyrelsens beslut och menar att mer pengar måste satsas för att garantera att screeningtesterna inte medför oönskade biverkningar och att kunskapen ökar.

– Jag beklagar starkt detta beslut. Prostatacancer är trots allt den vanligaste cancersjukdomen bland män. Nu måste vi se till att satsa resurser på att ta fram tillförlitliga tester, så vi i framtiden kan införa allmän screening. Det skulle spara många liv, säger Gilbert Tribo (L) i ett pressmeddelande och tillägger:

– Viktigt just nu är att vi fortsätter att sprida kunskapen om prostatacancer, så att alla män som ligger i riskzonen är uppmärksamma på symtomen.

Publicerad 13 February 2018 08:13