Läkare i upprop mot indragen assistans

Vem tar ansvar för konsekvenserna?

LUND/MALMÖ. De lägger ner mycket tid på att göra utvärderingar och skriva intyg för personer i behov av personlig assistans. Sällan får de gehör från vare sig Försäkringskassan eller ansvariga politiker. Nu har läkarna fått nog.

– Vem ska ta ansvar för konsekvenserna när besparingarna drabbar de allra mest utsatta?, frågar Peik Gustafsson, överläkare och docent inom barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö och Lund.

I en debattartikel, som i veckan publicerades i Göteborgsposten, skriver han och kollegor inom framför allt psykiatrin hur de upplever att det blivit allt svårare att få rätt till assistans.

– Vi har alla upplevt att det på senare tid blivit svårare att få assistans beviljat – trots läkarintyg, säger Peik Gustafsson.

Att allt fler nekas assistans i dag tror läkarna beror på flera faktorer.

– Framförallt handlar det om besparingar, men även om att bedrägerierna och fusket blivit mer utbrett. Jag har själv upplevt den typen av bedrägligt beteende, men det är beklagligt att det ska drabba de som är ärliga och som är i stort behov av hjälp.

Av dem som i dag nekas assistans eller som fått sin assistans indragen tillhör en stor grupp personer med osynliga funktionshinder, såsom ADHD och Autism.

– Det syns sällan utåt att de är i behov av hjälp, men konsekvenserna när hjälpen uteblir kan bli förödande. Personer med neuropsykiatriska funktionshinder kan behöva hjälp med de mest basala funktionerna. Utan att någon påminner dem kan det gå långa perioder där de helt enkelt glömmer att både äta och tvätta sig. I förlängningen kan det leda till allvarliga hälsotillstånd och kritiska viktnivåer.

Personer med autism och ADHD kan även behöva stöd i vardagen för att fungera i sociala sammanhang.

– Det handlar om planering och organisering och om hjälp att klara studier och arbete.

Självmordsfrekvensen i den ovan nämnda gruppen är också hög jämfört med normalbefolkningen.

– Det är absolut en riskgrupp som vi är bekymrade över, säger Peik Gustafsson.

Trots att läkarna lägger ner mycket tid för att hjälpa sina patienter känner de att de inte riktigt tas på allvar av myndigheterna.

– Det känns som att de varken respekterar oss eller patienterna. Ofta skriver man ett intyg, sedan hör man ingenting. Inte förrän patienten själv återkopplar till en och är förtvivlad över att de fått avslag. Vi får heller ingen feedback eller information om vad de vill ha av oss eller vad vi bör göra annorlunda.

Genom sitt upprop hoppas artikelförfattarna att både politiker och allmänhet får upp ögonen för vad som håller att hända.

– Det finns ett problem och det är illa. Nu måste vi se till att det inte blir värre. Det är dags att omvärdera nedrustningen inom LSS innan det är för sent.

Publicerad 25 February 2018 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag