Extremtorkan kan leda till översvämningar

Skadeinspektören: ”Gör vad du kan för att stoppa vattnet”

SKÅNE. Den torra försommaren har gjort marken stenhård. Försäkringsbolaget If varnar nu för översvämningar och vattenskador när regnet väl kommer.

– Vattnet tar andra vägar, säger skadeinspektör Mats Larsson.

Av
André Kvist

Värmen under maj och början av juni har lett till extremtorka och bevattningsförbud på flera håll i landet. Flertalet bränder har utbrutit på grund av den extrema torrheten.

Än har vi inte nått rekordåret 1992 då Sverige hade det svåraste fallet av försommartorka på ett århundrade. I delar av Götaland kom inte en droppe regn på två månader. När skyfallet väl kom fann vattnet vägen in i hemmen när marken inte kunde ta upp det.

– Vi ser många översvämningsskador i källare när det kommer nederbörd efter perioder av lång torka. Marken är torr och hård och släpper inte igenom regnet, så vattnet tar andra vägar, säger Mats Larsson, skadeinspektör vid If, i ett pressmeddelande.

Har man källare eller garage under marknivå finns det en risk att vattnet letar sig in. Ett råd är att se över diken runt tomten och huset.

- Gör vad du kan för att stoppa vattnet. Se till att hålla skräp borta från de brunnar som finns, till exempel i källartrappan och garaget. Förbered gärna invallning för att leda bort vattnet från huset, det vill säga fyll plastsäckar eller tuber med sand, jord eller vatten, och se till att de håller tätt mot marken och varandra, och placera runt huset. Se också till att tömma källare och garage på vattenkänsliga saker, säger Mats Larsson.

Fuktskador leder ofta till mögelangrepp. Ju varmare och fuktigare desto bättre trivs mögel, därför är det viktigt att se till att huset snabbt torkar. Räddningstjänsten hjälper till med länspumpning vid översvämning, försäkringsbolaget hjälper dig med uttorkning.

Tips:

• Flytta undan och palla upp fuktkänsligt bohag.

• Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.

v Kontakta Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning vid behov.

• Ring ditt försäkringsbolag, som bland annat hjälper till med uttorkning.

Var noga med hygienen efter kontakt

Publicerad 11 June 2018 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag