Insats mot grovt kriminella gav 94 miljoner till staten

Motsvarar kostnaden för 277 undersköterskor

SKÅNE. Genom att rikta in sig på ett tiotal grovt kriminella har myndigheterna i södra Sverige under 2017 lyckats ta tillbaka drygt 94 miljoner kronor till staten. Det motsvarar kostnaden för 243 grundskoleelever eller 277 undersköterskor.

Av
Anja Degerholm

– Det är viktigt att återfå de pengarna som de här skrupellösa personerna tagit från de svagaste i samhället, säger Mats Berggren, polismästare och chef för underrättelseenheten i polisområde region syd.

Förutom polisen ingår ett tjugotal myndigheter i samarbetet, som till exempel Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Åklagarmyndigheten. Arbetet är inriktat på den grova organiserade brottsligheten och de samarbetande myndigheterna har tillsammans pekat ut ett antal personer och deras nätverk som man jobbar strategiskt mot.

– I region syd rör det sig om ungefär tio personer. De ska uppfylla tre kriterier: att de har våldskapital, kan ägna sig åt otillåten påverkan av till exempel myndigheter samt att de bedriver någon form av näringsverksamhet, säger Mats Berggren.

Några specifika fall vill han inte gå in på.

– Vi vill inte att de ska veta att de finns på vår lista. Det är en statusmarkör och bidrar till att deras varumärke som tungt kriminella stärks.

Insatserna riktar sig mot alla typer av branscher, allt ifrån byggbranschen till livsmedelsbutiker och assistansföretag.

Resultatet för 2017 visar alltså att dryg 94 miljoner kronor kunnat återföras till staten. Utöver det räknar myndigheterna med att få in ytterligare runt 30 miljoner kronor från bland annat utmätningar, totalt nästan 128 miljoner kronor.

Under förra året var det utmätningar som genererade den största biten av den kakan, drygt 61 miljoner kronor, följt av stoppade utbetalningar som landade på drygt 32 miljoner kronor. Dessutom utfärdades 13 näringsförbud och ett tiotal personer fick tillsammans 45 års fängelsestraff.

Det är viktigt att återfå de pengarna som de här skrupellösa personerna tagit från de svagaste i samhället

Samarbetet har pågått sedan 2009 och sedan dess har mellan 80 och 100 miljoner skattekronor kunnat återföras till staten årligen. Under 2017 tillkom ytterligare nio myndigheter till samarbetet, bland annat Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Statens institutionsstyrelse och Inspektionen för vård och omsorg. Förra året tillkom även uppdraget att arbeta i de särskilt utsatta områdena.

Parterna är överens om att man har lyckats avslöja kriminalitet som respektive myndighet inte klarat på egen hand.

– Det krävs att vi arbetar gemensamt på alla fronter. Det förekommer till exempel att företag används för att tvätta pengar från annan verksamhet, som narkotikaaffärer eller vapenhandel. Det hade vi inte kunnat avslöja utan hjälp av Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket eller Försäkringskassan, säger Mats Berggren.

– Vi har inte möjlighet att själva kontrollera felaktiga utbetalningar fullt ut, därför är det här samarbetet så viktigt. Det gör även att vi kan bygga kompetens kring de här frågorna, säger Gert Sternskog, verksamhetskontroller på Arbetsförmedlingen.

Hade ni kunnat få in ännu mer skattepengar om det fanns mer resurser?

– Ja, utan tvekan. Jag kan inte svara på hur stort mörkertalet är, men i alla fall flera gånger den siffran vi presenterat nu, säger Mats Berggren.

Nästan 128 miljoner kronor under 2017

Stoppade utbetalningar: 32 519 006 kronor.

Utmätt: 61 869 063 kronor.

Återkrav: 7 648 313 kronor.

Skatt: 25 789 580 kronor.

Totalt: 127 825 962 kronor.

Publicerad 14 June 2018 09:34

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag