Hård kritik efter 90-årings död på sjukhus: "Upprörande"

Region Skåne får hård kritik av Inspektionen för vård och omsorg

SKÅNE. En 90-årig multisjuk man lämnades på akuten i Lund i över tio timmar och flyttades därefter till Centralsjukhuset i Kristianstad. Efter ett dygn avled mannen. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar nu hård kritik mot Region Skåne, bland annat för brist på omvårdnad och respekt.

Av
Anja Degerholm

Det är mannens dotter som gjort anmälan till Ivo. "Min far var läkare, ägnade sitt liv åt att verkligen bry sig om sina patienter. Det är smärtsamt att tänka på hur han själv behandlades", skriver dottern i sin anmälan.

Den 90-årige mannen led bland annat av allvarlig diabetes typ 1, förmaksflimmer, KOL och var lätt dement. Det var efter ett fall i hemmet i februari 2016 som han togs med ambulans till akuten på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund. Efter undersökning och provtagning togs beslut om inläggning på vårdavdelning, men på grund av platsbrist fick han stanna kvar på akuten i över tio timmar. Enligt anmälan var omvårdnaden på akuten bristfällig. Mannen blev varken erbjuden mat eller dryck och fick hjälp att vända sig vid endast ett tillfälle.

Till slut togs beslut om att flytta honom till Centralsjukhuset i Kristianstad, tio mil bort. Han ska ha varit blodig, förvirrad, kall och i avsaknad av kläder på underkroppen när han kom till Kristianstad. Mannens tillstånd försämrades efter flytten och han avled dagen efter av hjärtstopp.

Enligt Ivo saknade vårdinsatsen såväl omtanke som respekt, något som lagen kräver, och den allvarliga utgången belyser riskerna med platsbrist. Ivo kritiserar Region Skåne på flera punkter: Vårdgivaren har brustit i att planera, leda och kontrollera verksamheten, omvårdnaden på akuten i Lund var bristfällig, patientens blodsockervärden följdes inte upp och behandlades inte på ett adekvat sätt samt att dokumentationen var undermålig, i synnerhet i samband med flytten till Kristianstad.

Dottern skriver i sin anmälan att hon vill uppmärksamma situationen på akuten och hur patienterna behandlades.

"Kanske kan Ivo-anmälan hjälpa till att skapa resurser så att inte personal på akuten måste göra om sig själva till maskiner utan kontakt med att det är människor, inte paket, de hanterar", skriver hon och fortsätter:

"Det är upprörande att tänka på att läget på akuten förvandlade honom till ett "ting". Något som skulle placeras, hanteras och logisticeras. Inte en människa."

Publicerad 18 June 2018 16:19