Foto. Mostphotos.com

Beslut: PSA-test ska erbjudas alla mellan 50-70 år

Full enighet i hälso- och sjukvårdsnämnden

SKÅNE. Under onsdagens sammanträde beslutade en enig hälso- och sjukvårdsnämnd att bifalla förslaget om att erbjuda samtliga män mellan 50-70 år PSA-test.

– Det är ett mycket bra beslut som kommer leda till en mer jämlik vård i länet, säger Anders Åkesson, 1:a vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Genom beslutet hoppas Region Skåne nå ut till de individer som i dag inte självmant söker sig till sjukvården.

– Den grupp män som i dag söker för att göra PSA-test är inte nödvändigtvis den grupp som mest behöver det. De är ofta redan starka i sjukvårdssystemet och har en god socioekonomisk status. Genom detta hoppas vi även nå de individer som inte självmant söker till vården och som på så vis kommer in betydligt senare för behandling, säger Anders Åkesson.

Förutom att cirka 2 500 svenska män dör varje år till följd av sin prostatacancer innebär en lång framskriden cancer även svåra komplikationer.

– De som får vård sent drabbas ofta av inkontinens och impotens. Att söka vård för detta i ett senare skede är väldigt stigmatiserande och och handikappet sliter ofta sönder både den drabbade och hans nära relationer, säger Anders Åkesson.

Genom beslutet blir Skåne det första landsting i landet som kommer erbjuda PSA-test för alla. Förutom organiserad testning kommer Regionen under 2018-2019 även starta ett centrum för forskning och vård av prostatacancer.

Under onsdagens sammanträde la Alliansen även fram förslag om att erbjudandet om PSA-testning även ska gälla män över 70 år.

Publicerad 28 June 2018 09:05