Växande hotellnota för Lunds hemlösa

Enhetschef: "Fler behöver hjälp"

LUND.

Fler lundabor står utan en egen bostad. Notan för Lunds kommun växer när utsatta människor bokas in på hotell och vandrarhem.

Av
Fredrik Rubin

Sommaren har kommit och med den en våg av turister från när och fjärran. Hotell och vandrarhem går åt som smör i solsken och för den som är sent ute kan det i vissa fall vara svårt att hitta ett ledigt rum. Ett lyxproblem kan tyckas, inte minst mot vetskap om att det på samma hotell och vandrarhem bokas in hemlösa barnfamiljer. En akut åtgärd som kommuner runt om i landet tvingas till för att ingen ska behöva sova på gatan. För Lunds kommuns del handlar det om en grupp som växer och med den även kostnaderna.

– Den påtagliga bostadsbristen i Lunds kommun i kombination med en växande befolkningsmängd leder till att allt fler behöver hjälp med tillfälligt boende i form av hotell eller vandrarhem, säger Katharina Olsson, tf enhetschef vid boendeenheten i Lunds kommun.

Det handlar om våldsutsatta kvinnor, flyktingar, missbrukare och andra som av en eller annan anledning hamnat i en akut situation utan tak över huvudet. Under 2016 betalade Lunds kommun drygt 11 miljoner kronor för att husera hemlösa på hotell och vandrarhem, året därpå ökade kostnaden men nästan två miljoner till drygt 13 miljoner kronor. När Lokaltidningen begär ut en sammanställning av kostnaderna för det första halvåret 2018 står det klart att allt talar för att kostnaderna kommer att slå i taket även i år. Faktum är att det första halvåret redan varit kostsammare än samma period tidigare år. Hittills uppgår kostnaderna till strax över 10 miljoner kronor.

– Kostnaderna har hittills varit högre under den första delen av året jämfört med 2017 och det innebär en risk för totalt sett ökade kostnader för helåret. Dock kan kostnaderna variera kraftigt under året beroende på antal hushåll och storleken på hushållen som är i behov av hotellösning, säger Katharina Olsson.

I en rapport från boendeenheten som sammanställdes under våren 2018, slås det fast att det finns flera utmaningar och problemområden. Det handlar dels om hyresvärdar som ställer högre krav på sina blivande hyresgäster när det kommer till inkomst och depositionshyror. Men också om hur många som flyttar till Lund på korta andrahands- eller inneboendekontrakt saknar någon långsiktig boendelösning. I rapporten lyfts det även fram hur hushåll med bristande kunskaper i svenska och samhällskunskap har det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, samma sak gäller för de hushåll som har skulder hos Kronofogden. Enligt Katharina Olsson pågår arbetet för fullt för att minska såväl kostnaderna som mänskligt lidande.

– Arbetet med hemlösa individer utgår ifrån socialförvaltningens handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet. Den omfattar både förebyggande arbete, arbete i den akuta fasen och ett långsiktigt arbete, säger Katharina Olsson.

Lunds kommun liksom Malmö stad bokar in hemlösa på hotell och vandrarhem i närområdet.

Publicerad 06 July 2018 08:00