Kommunvalet 2018: Ska skatten ligga kvar på nuvarande nivå?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Lund: Ska skatten ligga kvar på nuvarande nivå?

MODERATERNA

Nej på sikt måste Lunds skattetryck minskas. Det är inte rimligt att en kommun med Lunds förutsättningar har tredje högsta skattetrycket i Skåne. Vi har visat i våra budgetar att med ansvarstagande ekonomisk politik har vi skapat utrymme för lägre skatt med bibehållen eller tom ökad kvalitet och utbud i skola, vår och omsorg.

SOCIALDEMOKRATERNA

För att fortsätta stärka kvalité inom vård, skola och omsorg kommer det behövas en riktad skattehöjning till vår gemensamma välfärd och service. Lunds kommun måste kunna erbjuda den välfärd som lundaborna förtjänar.

VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet menar att det behövs satsningar på välfärden, bostadsbyggande och miljö- och klimatarbetet, och för det krävs en skattehöjning.

KRISTDEMOKRATERNA

Målsättningen måste vara god ekonomisk hushållning där en låg skattenivå gynnar medborgaren och där skatteintäkter ger god service som bra skolor, förskolor, äldreomsorg etc.

FÖRNYA LUND

Ja, eller sänkas. Lund kan ge sina medborgare snabbare och bättre service redan med dagens resurser. Ge plats åt medarbetarnas kunskaper och förmåga till initiativ. Då sparas pengar och kommunen blir samtidigt en bättre arbetsplats.

MILJÖPARTIET

Vi anser att skatten behöver höjas för att kunna hålla god kvalitet i skolor, förskolor och omsorgen samt för att genomföra de klimat- och miljörelaterade satsningar som behövs.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Med rätt prioriteringar, det vill säga om vår politik genomförs, bör det vara möjligt att sänka skatten inom några år.

LIBERALERNA

Det är genom en växande ekonomi och fler skattebetalare, inte i första hand högre skatter, som välstånd skapas. Därför måste vi hitta nya lösningar och minska byråkratin för att ge lundaborna mer valuta för skattepengarna.

FEMINISTISKT INITIATIV

Vi behöver en välfärd utan ytterligare nedskärningar. Om det behövs en skattehöjning för en starkare välfärd, fungerande infrastruktur och bättre miljö för alla, så är vi i F! beredda att driva det.

CENTERPARTIET

Det gäller, precis som i hushållen, att rätta munnen efter matsäcken. Skatten ska åtminstone inte höjas.

Publicerad 09 July 2018 08:00