Kommunvalet 2018: Hur vill ni öka tryggheten i Staffanstorp centrum?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Staffanstorp: Hur vill ni öka tryggheten i Staffanstorp centrum?

LIBERALERNA

Alliansen har beslutat om en kraftsamling för att öka tryggheten i tätorten. Vi Liberaler menar att vi tar över regeringens ansvar, men det behövs akuta åtgärder för att vända trenden. Sedan måste vi jobba på flera fronter (Fältgruppen, Nattvandrare osv). När kulturlyftet är klart vill vi främja aktiviteter i centrum, delvis för att öka folkflödet. Belysning är också en viktig faktor.

VÄNSTERPARTIET

Trygghet är viktig vår kommun att vi har bra belysning och att alla äldre har trygghetslarm. Grannsamverkan är viktigt också. Vi måste ha flera aktiviteter till ungdomar. Skaffa internetkafé och aktivitetshus. Ha fler fritidspedagoger och ungdomsledare. Vi vill ha även trygghetsvärdar som kan patrullera helgar och kvällar i gatorna. Det kan vara ungdomar själv som kan ta denna uppgifter eller föräldrar. (Svaret är kortat.)

SPI STAFFANSTORP

Fler synliga poliser i centrum i samarbete med lokal fältgrupp och kameraövervakning.

MODERATERNA

Genom en kommunal trygghetsorganisation med ordningsvakter och kameror på offentliga platser, men även genom att fortsätta att satsa på mer fritidsaktiviteter. Staten behöver även prioritera poliser i yttre tjänst.

CENTERPARTIET

Ökad vuxennärvaro genom kvällsvandringar, ordningsvakter, kameraövervakning

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi är inte negativa till ordningsvakter, men finansieringen riskerar att drabba våra skolor. Det behövs fler åtgärder. Övervakningskameror och väktarronderingar. Synlig polis på gator och torg. Återinför ungdomscoacherna, kraftsamla och sluta splittra Resurscentrum, , stärk föräldraansvaret. Gjorda besparingar leder till att resurserna för utsatta elever minskar. (Svaret är kortat.)

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi menar att en utökad kameraövervakning vid kommunens mest utsatta platser såsom i centrum vid vissa tidpunkter är en helt nödvändig insats för att minska brottsligheten och återskapa tryggheten i det offentliga rummet. Vi vill också verka för att polisen ska ha en ökad närvaro.

KRISTDEMOKRATERNA

För att garantera tryggheten behöver Staffanstorp kommunal polis. Förtroendet för polisväsendet måste återvinnas, både bland medborgarna och bland dem som jobbar inom polisen under dåliga villkor. Vi behöver även arbeta långsiktigt och förebyggande med sociala insatser, insatser för en bättre skola överallt och insatser för att stötta föräldrar och föreningsliv.

MILJÖPARTIET

Akut krävs ökad närvaro för att minska risken för skadegörelse och hot, men framför allt krävs ett långsiktigt arbete som skapar förtroende och förståelse mellan olika grupper. Risken är annars att vi bekämpar symptomen istället för källan till otryggheten.

Publicerad 10 July 2018 08:00