Foto: Mostphotos.com

Slaget om den skånska flaggan – 2017 års hetaste debatt

Den rödgula fanan får nu användas i officiella sammanhang

SKÅNE. Av alla de beslut som under ett år tas i Region Skåne, var det ett som stack ut mer än andra och som fick de flesta skåningar att jubla. Beslutet var att göra den röd-gula korsflaggan fri att använda i officiella sammanhang.

Av
Sanna Hjalmarsson

Frågan om huruvida den skånska flaggan skulle få hänga bredvid den svenska utanför Rådhus Skåne i Kristianstad debatterades hett under det gånga året.

Den biträdande statsheraldikern Carl Michael Raab ställde sig kritisk till Sverigedemokraternas motion om att ge den skånska flaggan officiell status och gick ut med en rekommendation till politikerna om att inte använda den rödgula korsflaggan utan flaggan med den skånska gripen.

Enligt statsheraldikern skulle ett bifall till motionen kunna öppna upp för andra privata och politiska flaggor.

Sverigedemokraterna var dock inte ensamma om att vurma för den rödgula fanan. Flera politiska partier både till höger och vänster slogs under hösten för saken.

– Den gulröda skånska flaggan är väl förankrad, välkänd i Skåne och populär bland skåningar. Det är hög tid att den får officiell status, sa Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S), under debattens gång.

Carl Johan Sonesson för Moderaterna gjorde också flaggan till sin hjärtefråga.

– Vi är naturligtvis glada för beslutet, även om det inte var nödvändigt. Det finns ett gällande beslut från 1999, som lyder exakt likadant, uttryckte han sig.

Alla var dock inte nöjda med Regionfullmäktiges beslut.

– Att detta ärende återkommer nu går inte att se som något annat än ytterligare ett exempel på hur allt mer av den svenska politiken går ut på att förhålla sig till förslag från den yttersta och den bruna högern, sa Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i ett pressmeddelande, strax efter att beslutet togs.

Enligt Sven-Olle R Olsson, ledamot i Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag, var hela beslutsprocessen dock onödig. Den skånska flaggan var redan officiell.

– Det finns officiella och icke officiella flaggor. Det är två olika grader. Flaggan med vapnet är officiell som statsheraldikerna säger. Men den skånska korsflaggan (röd och gul) har blivit godkänd av Region Skåne (ett tidigare beslut från 1999, reda anm.) och är i och med det en officiell flagga för oss, sa han i en inledande intervju i Lokaltidningen.

– Frågar du folk om de vill ha den rödgula eller den med gripen är jag övertygad om att de flesta vill ha den rödgula. Ska man vara riktigt korrekt borde en EU-flagga, den svenska och en lokal hänga där. Och den lokala är Skåneflaggan, sa han då.

Publicerad 27 July 2018 00:00