SUS kritiseras för vård i livets slutskede

"Är inte värdigt en patient i Sverige 2018"

MALMÖ/LUND.

Anhöriga fick inte veta att den livsuppehållande behandlingen hade avslutats förrän manen var så dålig att det inte gick att ta ett riktigt farväl. Skånes universitetssjukhus uppmanas nu att förbättra sina rutiner för vård i livets slutskede, efter en anmälan från de anhöriga till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

– Agerandet är inte värdigt en patient i Sverige 2018. Han hade belastat sjukvården minimalt och när han till slut behövde den blev han sviken och tvingades dö en ovärdig död, präglad av ångest och rädsla, skriver en anhörig i anmälan till Ivo.

Enligt anmälan fattade läkaren, helt på egen hand, beslut om att inte fortsätta livsuppehållande behandling när mannen hade varit inlagd på SUS i några dagar. I mannens journal finns ingen information om på vilka grunder som läkaren gör det eller att han skulle ha rådgjort med någon annan inför beslutet. Inte heller finns det någon information om att läkaren skulle ha diskuterat detta med mannen eller hans anhöriga, enligt anmälan. När de anhöriga besöker mannen är hans hälsotillstånd mycket dåligt och han är knappt kontaktbar. Sjuksköterskor förklarar att mannens liv inte går att rädda och att de nu bedriver palliativ vård.

– Detta var naturligtvis mycket chockerande för oss anhöriga eftersom vi inte hade fått någon information om att all livsuppehållande behandling hade avbrutits. När informationen om beslutet till slut når oss har han redan varit utan livsuppehållande behandling så länge att han är bortom räddning. Vi fick ingen riktig chans att säga farväl till honom, skriver den anhörige.

Läkaren hade tidigare under dagen ringt för att meddela att han ville sluta med behandlingen. Något som den anhörige motsatte sig.

– Men läkaren nämner inget om att all livsuppehållande behandling redan hade upphört.

Enligt anmälan hade mannen, som avled samma natt, inte heller fått något ångestdämpande trots att han visade tydliga tecken på rädsla och dödsångest. De anhöriga fick själva se till att han fick det. De menar också att läkarens journalanteckningar är bristfälliga. De är alla nedtecknade vid samma tidpunkt, dagen efter mannen avlidit.

– För oss framstår det som att delar av eller all text är efterkonstruerad och det är därför svårt att veta om det faktiskt stämmer med verkligheten, skriver den anhörige.

Ivo menar att vårdgivaren inte uppfyllt sina skyldigheter att planera, leda och kontrollera verksamheten. Ivo kritiserar inte läkarens beslut att övergå tillpalliativ vård, men finner hans dokumentation bristfällig då det helt saknas uppgifter bland annat om ställningstagande till palliativ vård och omständigheter kring när och hur besluten fattades.

Publicerad 06 December 2018 00:00