Robert WEnglén och Philip Sandberg har olika syn på gymnasieplaterna i Lund.

Robert WEnglén och Philip Sandberg har olika syn på gymnasieplaterna i Lund. Foto: Lena Karlsson/Pressbild

Schismen om platserna till gymnasiet blir allt djupare

Philip Sandberg: ”Skicka eleverna till Landskrona istället”

LOMMA/LUND.

Bråket mellan Lund och kranskommunerna om avgifterna för gymnasieplatserna har blivit allt mer infekterat. Nu menar kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) i Lund att grannkommunerna istället kan skicka sina elever till Landskrona om det inte passar.

Av
Lena Karlsson

Lomma har gått i bräschen med att uppmärksamma att kranskommunerna betalar för mycket per elev som går i gymnasiet i Lund. Och enligt Robert Wenglén (M), kommunstyrelsens ordförande i Lomma, får de inte ut de uppgifter som de vill ha från Lund.

– Det är väldigt grundläggande uppgifter som vi begär ut.

Men Philip Sandberg har en annan syn på saken.

– Robert Wenglén får ut allt han begär och det ska han få även fortsättningsvis, skriver han i ett mejl till redaktionen.

– Det är inte sant, säger Robert Wenglén.

Nu har Lomma tagit hjälp av en konsult för att få ut uppgifterna.

Lomma och de andra kranskommunerna hävdar att Lund tar ut överpriser för gymnasieplatserna.

– De gör vinster i serviceförvaltningen som vi är med och betalar, hävdar Robert Wenglén.

Han har jämfört kostnaden per elev i Kolada och funnit att Lund betalar 88 000 kronor per elev, medan Lomma betalar112 000 kronor.

– En del av detta förklaras i kostnader som vi har, men om man drar ifrån dem blir det 7 800 kronor per elev som vi får betala mer än Lund.

Robert Wenglén hävdar också att Lund tar ut en kalkylränta på fyra procent, när den egentliga räntan ligger på 0, 25 procent, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar en ränta på 1, 5 procent.

– Vi förstår att de är ekonomiskt trängda. Men när vi ställer frågor får vi bara ytliga svar. Det visar bara att vi har rätt, säger kommunstyrelsen ordförande i Lomma.

Kommunstyrelsens ordförande i Lund har en annan syn på saken.

– Debiteringen sker på ett korrekt sätt och vi har haft dialog med Lomma under våren för att vara så öppna och transparenta som möjligt. Men Lunds skattebetalare kan inte subventionera andra kommuners gymnasieelever, säger Philip Sandberg.

Han fortsätter med att sätta hårt mot hårt.

– Om inte Lomma vill betala platserna för sina kommuninvånare på Lunds gymnasieskolor kan de alltid skicka sina gymnasieelever till Landskrona istället. Det är beklagligt att Wenglén äventyrar möjligheten för Lommaungdomarna att söka sig till Lunds skolor i framtiden.

Är det inte riskabelt att riskera avtalen om gymnasieplatser med Lund?

– Vi har lagen på vår sida. Det skulle inte påverka oss om Lund skulle säga upp avtalet, säger Robert Wenglén.

Så ungdomarna i Lomma behöver inte oroa sig för att hamna i Landskrona istället för Lund?

– Nej, Lund måste ta emot eleverna eftersom vi inte har någon egen gymnasieskola. Och det går lika många elever från kranskommunerna som från Lund i gymnasieskolorna i Lund, säger Robert Wenglén.

Han menar vidare att Lomma och kranskommunerna vill ha en samverkan med Lund om detta.

– Men den måste ske med en god transparens i framtiden. Vi är inte nöjda med att de överdebiterar oss.

Robert Wenglén hävdar att Lomma annars har en bra relation med kommunstyrelsen i Lund.

– Men just i denna frågan har vi hamnat i ett dödläge.

Som Lokaltidningen tidigare rapporterat utreds just nu möjligheten att bygga en egen gymnasieskola i Lomma. Förutom förslaget att det kan byggas en i Alnarp utreds även om Lomma dessutom skulle kunna bygga en i Lund.

– De flesta av våra elever vill gå gymnasiet i Lund, men om kommunen har problem att tillgodose platser i framtiden har vi sagt att vi kan dra vårt strå till stacken, säger Robert Wenglén.

Hur ställer ni er till Lommas förslag att bygga en gymnasieskola i Lund?

– Generellt sett är det positivt om fler kommuner utökar antalet gymnasieplatser. Vi kommer att behöva upp till 14 000 fler platser i Skåne de närmaste åren. Lund kan inte ensamt lösa behovet av gymnasieplatser i hela Skåne, även om vi vill dra vårt strå till stacken, säger Philip Sandberg.

Publicerad 05 June 2019 00:00