Välj rätt spår i Lund

INSÄNT/LUND. Trots att Trafikverket och nuvarande regering inte vill ge statliga bidrag till spårvägar i Lund fortsätter de etablerade partierna i fullmäktige  med moderaterna och, märkligt nog, socialdemokraterna samt miljöpartiet i spetsen, sin planering för spårvägar som främsta kollektivtrafikmedel.  
I första hand gäller den aktuella debatten en spårväg från Lunds C vid Bangatan via Clemenstorget, Universitetssjukhuset och LTH till Brunnshög, den blivande stadsdelen med de stora forskningsanläggningarna ESS och Max 4. Men spårvägar både mot öster och söder hör till helhetsbilden, varvid radikala ingrepp i den nuvarande stadsbilden blir aktuella med rivningar av   kända fastigheter i centrum, tex längs Klostergatan. Ingrepp minst lika förödande som gatugenombrottet på sin tid hade kunnat få.
Glädjande nog har lagom till kommunalvalet en spirande stadsplanedebatt framförallt i tidningarnas debattsidor lett till att väljarna vid valet får möjlighet att välja andra alternativ för stadsplaneringen.
Ett nytt lokalt parti, ”FörNyaLund ” har bildats, som redan utsänt till lundaborna  både valprogram med parollen stoppa spårvägen som sitt viktigaste krav och valsedlar med namnet på  tjugotalet kunniga och ekonomiskt ansvarskännande lundabor. ”FörNyaLund”:s valsedels första namn är professorn i byggproduktion Anne Landin, och andra namnet professorn i historia Sverker Oredsson, med stor erfarenhet som fd ordförande i Lunds kommunstyrelse.
”FörNyaLund” samarbetar med aktionsgruppen ”Spårvägsfritt Lund”, som redan publicerat en rad nyttiga och provokativa programskrifter, bla avslöjandet med stöd av Trafikverket, att spårväg inte ens behövs till Brunnshög. Busslinjenätet klarar behovet, ett dynamiskt och mer ekonomiskt handlingskraftigt alternativ inför morgondagens trafikutveckling 
Behåll Lunds fina stadskärna – rösta bort spårvägen.
Agne Gustafsson

Publicerad 04 September 2014 07:54