(S)orglig låsning kring en procent

REPLIK/LUND. Socialdemokraterna har i ett svar på min insändare om en utredning av en cricketplan i Lund tagit upp Alliansens enprocentiga besparing på Kultur- och fritidsnämnden. De tycker det är ett ”mysterium” hur man dels kan spara en procent på nämnden och samtidigt vilja utreda om man kan klippa till en gräsyta till en cricketplan.

Lunds kommun står inför stora ekonomiska utmaningar. De kommande två åren saknas det 500 miljoner i kommunkassan. Att i det läget inte vara beredd att justera en nämnds ram med en procent är inte ansvarsfullt. I det läget måste vi också våga ta en diskussion om prioriteringar och hur de övriga nittionio procenten av nämndens budget används. Är det exempelvis rimligt att för uppemot 300 tusen kronor avskaffa reservationsavgiften på biblioteken? Är det rimligt att satsa 65 miljoner kronor på att bygga kulturhus i Folkparken?

Någonstans måste man våga prioritera och inte låsa fast sig vid en procent av en budget på 330 miljoner kronor.

Socialdemokraterna menar även att cricketplanen skulle kunna ordnas utan en utredning. Undertecknad skulle därför vilja fråga varför detta då ännu inte skett? Frågan har diskuterats i över ett år.
Gunnar Brådvik (L)

Publicerad 18 October 2016 20:36

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag