Har våra politiker rätt underlag för att besluta om Hardeberga BKs framtid?

INSÄNT/LUND.  I både Sydsvenskan (14/10) och i Skånskan (17/10) har vi läst om Kultur- och fritidsförvaltningens förslag på besparingar där bl.a. Hardeberga IP föreslås avvecklas och på så sätt kan 200 000 kr sparas. Politikerna i Kultur- och fritidsnämnden skall på nämndsmötet den 20/10 fatta beslut om framtiden för Hardeberga IP och därmed också Hardeberga BK.

I ”Kallelse och föredragningslista” inför nämndens kommande möte kan vi läsa att ”den enda anläggning som framöver kan avvecklas är Hardebergas idrottsplats, då den framöver kräver en del kostsamma investerningar”. Förvaltningens konsekvensbeskrivning är kort och gott att ”Hardeberga Bollklubb får använda sig av andra närliggande idrottsplatser vilket innebär minskad tillgänglighet på förvaltningens fotbollsplaner”.
Vi ställer oss frågande till varför varken HBK eller FALK (FotbollsAlliansen i Lunds Kommun) har informerats om förvaltningens förslag tidigare, men framför allt undrar vi på vilka grunder förslaget bygger samt hur förvaltningen tänker hantera konsekvenserna av ett beslut att avveckla idrottsplatsen. Med andra ord, anser vi att beslutsunderlaget till politikerna i nämnden inte verkar speciellt genomarbetet.

Vidare undrar vi vilka de ”kostsamma investeringarna” är. HBK har visserligen haft önskemål om att se över det bristande underhållet av kommunens lokaler, men det har rört sig om mindre kostnader för att bättra ventillationen, enstaka dörrbyten och målning. Om förvaltningens brist på underhåll skall leda till en avveckling av våra idrottsanläggningar har föreningslivet en mörk framtid.

Förvaltningen föreslår att HBK skall hänvisas till närliggande idrottsplatser men nämner inga ökade kostnader för detta. Vi ser det som naivt av förvaltningen att tro att man kan ”klämma in” ytterligare en förening på Södra Sandby IP, Dalby IP eller Linero IP utan att detta medför kostnader för fler förråd, fler omklädningsrum, belysning på fler planer etc.

Ingenstans kan vi läsa om vilka konsekvenser det kan bli för HBK som förening, en förening som funnits sedan 40-talet och som har ett 100-tal utövare, varav de flesta är barn. En förening som idag är både socialt och ekonomiskt välmående men som är beroende av Hardeberga IP för inkomsbringande event som ungdomscuper och loppmarknader men även som en samlingsplats och ett hjärta för föreningens medlemmar. Att separera klubbstugan och fotbollsverksamheten skapar en stor spricka i föreningen som tar bort gemenskapen mellan styrelse, funktionärer, ledare och spelare.

Att Hardeberga IP har två av kommunens finaste gräsplaner, varav en med belysning, kan kanske ses som sekundärt i frågan men vi kan ändå inte låta bli att undra över långsiktigheten i förvaltningens förslag. Har man tex funderat på om man skulle kunna avlasta planerna i centrum genom att istället utöka verksamheten i Hardeberga. Vi underar även över hur förvaltningen tänkt hantera det faktum att HBK själva äger den ena planen.
Vi hoppas att nämndens politiker vill ha mer information och en tydligare konsekvensanalys innan ett beslut om avveckling av Hardeberag IP fattas. Självklart står både HBK och FALK till förfogande för diskussioner som kan leda till ett fullständigt beslutsunderlag.

Styrelserna i Hardeberga BK och FALK

Publicerad 20 October 2016 11:11

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag