Så raserar man en välfungerande skola

INSÄNT/STAFFANSTORP. I ett öppet brev har 50 föräldrar till barn i åk 8 på Hagalidskolan, uttryckt stor oro över lärarsituationen. Lärare saknas i hela landet, säger då kommunstyrelsens ordförande i en intervju. En helt korrekt analys. Desto större anledning för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. Hur har man man då agerat?

Förra hösten genomförde BUN på inrådan av skolchef och strateger, en omarbetning av skolpengen på så sätt att resurser styrdes om till de lägre stadierna. I praktiken innebar detta en miljonbesparing i minskade elevintäkter för högstadieskolorna. Rektorerna tvingades skära ned på personal vilket kraftigt försämrade arbetsmiljön och ökade arbetsbelastningen. Rektorer och fackförbund varnade för konsekvenserna. Trots detta genomfördes ytterligare besparingar under våren, vilket innebar stora påfrestningar på redan hårt ansträngda skolor. Man minskade även lärarnas löneökning vilket medförde lönerevisionen halkade efter kranskommunerna. Endast genom att byta arbetsgivare till en grannkommun kan en lärare höja sin lön med åtskilliga tusen. Benägenheten att byta jobb sprider sig nu epidemiskt.

Tar då kommunen skolledningens, lärarnas, föräldrarnas och elevernas oro på allvar? Lovar man att vidta nödvändiga åtgärder för att skyndsamt förbättra situationen?

Enligt en artikel i Sydsvenskan den 19 oktober ska BUN nu ta fram en handlingsplan för att både behålla och rekrytera lärare. Av nämnda åtgärder finns ingen som har någon som helst effekt för att motivera kompetent personal att stanna kvar. Det är inte vidareutbildning och ”ny teknik” lärarna efterlyser i första hand, utan en anständig arbetsmiljö med förutsättningar att göra ett gott arbete. Den bästa marknadsföringen för en skola är att eleverna trivs och utvecklas. Förutsättningen för detta är en stabilitet i lärarkåren. Skolchefen borde därför istället kommunicera med rektorerna om vilka arbetsmiljöproblem som besparingarna orsakat. Resurser borde omgående omfördelas till de hårdast drabbade verksamheterna. Utöver detta borde kommunen säkerställa att lärarlönelyftet blir permanent och förhandla med facket om anständiga påslag för att lärarna ska stanna.
 
Margit Persson Békássy

Publicerad 25 October 2016 18:18

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag