Hyresgästföreningen:

Damma av alliansens detaljplan för Folkets park

INSÄNT/LUND. Hyresgästföreningen Lund/Sjöbo föreslår att Socialdemokraterna och Miljöpartiet dammar av detaljplanen för Folkets Park som Alliansen lade fram under förra mandatperioden. Där framgick att huvudbyggnaden i folkparken skulle rivas, utom den delen som har inhyst friridshemmet ”Takdroppet”, där kan Sagohuset ta över som träningslokal. Genom nybyggnationen av hyresrätter i kanten av Falkvägen mot Trollebergsvägen kan en rivning av huvudbyggnaden finansieras och vi får tillgång till en park med upplysta stråk som blir användbara året runt som strövområden.
Rotundan i mitten av huvudbyggnaden behålls som en öppen scen liknande den som i dag finns i Stadsparken med en taköverbyggnad.
Samtidigt som vi förtätar staden och får fler lägenheter nära centrum så behålls den egentliga delen av det som en gång i tiden var den gamla folkparken. De träd som behöver fällas kan med fördel ersättas med nyplantering i parken.
 
Hyresgästföreningen Lund/Sjöbo Styrelse
genom Bengt Karlsson, Ordf.

Publicerad 27 October 2016 07:57

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag