Dags för MP Lund att komma ner på jorden

INSÄNT/LUND. Delar av Vänsterpartiet föreslog i en motion att gatumusik ska begränsas vid Lunds C, medan en annan del av partiet föreslog att motionen skulle avslås. I slutändan var det enbart motionären Mats Olsson (V) samt SD som röstade på förslaget. Sedan dess har flera politiker gjort sig lustiga över att SD var det enda partiet som stödde Mats Olsson, bland annat flera ledande miljöpartister. Menar Miljöpartiet i Lund på allvar att vi innan vi lägger förslag ska analysera hur SD kan tänkas rösta och ifall de kan tänkas hålla med så ska vi avstå från att lägga förslagen? Är det SD som bestämmer vad andra partier ska våga säga och föreslå?
Många kringboende och butikspersonal har reagerat på att det spelas väldigt hög musik på stationsområdet. Likaså att det upplevs störande och obehagligt när någon tränger sig på och tigger pengar medan man står vid bankomaten, biljettautomaten eller mitt i ett samtal med andra. Är det inte en politikers uppgift att lyssna in vad våra medborgare upplever som ett bekymmer och då även presentera konstruktiva förslag? Eller ska eventuella arbetsmiljöproblem bara mötas av en axelryckning? Jag tycker det var bra och modigt av Mats Olsson att väcka frågan även om jag inte tror att hans förslag om tidsgräns på två timmar är praktiskt genomförbart. 
En annan ledande miljöpartist kallar förslaget för ”populistiskt”. MP föreslog nyligen att vi ska lägga skattepengar på att inrätta ett nytt råd som ska granska alla beslut kommunen tar. Börjar det inte bli dags för MP att komma ner på jorden snart och även kunna prata om sådant som våra medborgare sitter och diskuterar hemma vid köksborden och försöka hitta lösningar på det? Eller är de fullt upptagna med att hitta fler hemmasnickrade lösningar att sysselsätta politiker på?
 
Philip Sandberg (L)
Oppositionsråd i Lunds kommun 

Publicerad 31 October 2016 15:01

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag