Insänt:

Vi elever kräver en trygg arbetsmiljö

INSÄNT/STAFFANSTORP. Sveriges Radio har i dagarna genomfört en enkätundersökning bland 3200 högstadieelever som visar att bara 40 procent av ungdomarna alltid duschar efter skolidrotten. Mer än en tredjedel uppgav att de sällan eller aldrig duschade.
Orsakerna var dels att omklädnings- och duschrummen var ohygieniska på grund av dålig städning, men många tyckte också att det var jobbigt att visa sig naken. Några oroade sig även för att de skulle bli fotade eller filmade med mobiler. Sådan oro ska ingen skolelev behöva känna. En del elever undviker till och med att ta ut sig på idrottslektionerna för att slippa bli svettiga för att de inte vågar duscha. Detta får i slutändan konsekvenser för betygen.

Detta handlar om elevernas arbetsmiljö, och de vuxna hade knappast accepterat en sådan risktagning på sina arbetsplatser. Dessutom är det oerhört enkelt och billigt att åtgärda genom att man sätter upp skärmar mellan duscharna.

På Hagalidskolan har vi elever i åratal efterfrågat skärmar mellan duscharna av ovan nämnda anledningar. Ett stort antal skrivelser har skickats från elever, skolsköterska och idrottslärare, till ansvariga på Staffanstorpshus. Frågan har dragits i långbänk och åtgärderna har stoppats på grund av ”kostnaderna”, vilket omöjligt kan anses vara ett godtagbart skäl då det inte är några stora pengar det handlar om. Snarare visar oviljan att med enkla åtgärder komma tillrätta med problemet, på en total nonchalans mot oss elever.

Vi kräver därför ett svar från både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens ordförande om vad ni tänker göra för att vi elever ska få en acceptabel arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga i omklädningsrummen!

Elevrådet på Hagalidskolan

Publicerad 25 November 2016 14:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag