För MP verkar allt handla om främlingsfientlighet

INSÄNT/LUND. Att Miljöpartiet har en långtgående beröringsskräck för frågor som innebär att vi ska ha förväntningar på våra medmänniskor oavsett deras härkomst är inget nytt. För mig är förväntningar på andra människor att visa respekt.

För MP blir det främlingsfientligt att diskutera att våra medborgare ska kunna känna sig trygga kring stationsområdet utan att bli antastade eller trakasserade vid bankomater, biljettautomater eller vid samtal med andra. Varifrån den som antastar kommer är för mig helt ointressant (har inte ens berört det i min insändare), det är inte acceptabelt oavsett ursprung. MP-politikerna tar dock upp ursprung och använder det i princip som ett sätt att ursäkta beteendet.
För MP blir det främlingsfientligt att stå upp för att lagen ska gälla lika för alla och att utifrån det ta avstånd från gratis boende och mat för andra EU-länders medborgare. Det är inte rimligt att skapa permanenta system för andra EU-länders medborgare som befinner sig här tillfälligt, däremot ska tillfällig och akut hjälp kunna erbjudas.
När vi liberaler föreslog att vi med hjälp av EU-finansiering ger stöd till skola och socialtjänst på plats i en rumänsk kommun för att angripa roten till fattigdomen röstade Miljöpartiet nej.
För MP blir det främlingsfientligt att betona att hemvändande IS-krigare under inga omständigheter ska få förtur i kommunala kösystem eller annan positiv särbehandling. Det egna ungdomsförbundet, Grön Ungdom, deklarerade nyligen att sådana särskilda förmåner är viktiga för hemvändande IS-krigares återintegration och att Lund visst bör satsa på detta. I vårt grannland Danmark dömdes precis en hemvändande jihadist till sju års fängelse, utan att för den delen påvisa att han personligen deltog i striderna. I Sverige, med Miljöpartiet i spetsen, tycks vi fokusera mer på hur vi ska stödja förövarna istället för deras offer.

Att ha olika förväntningar på våra medmänniskor utifrån deras ursprung leder till ett farligt samhälle där individer inte längre ses utifrån sin egen förmåga och behov, utan redan blivit placerade i ett fack med förutbestämda egenskaper. Föreställningen om att en människas etnicitet eller kön styr hennes åsikter och därmed handlingar är således något som legitimerar rasismens logik.
Jag rekommenderar därför MP-topparna Emma Berginger och Ulf Nymark att diskutera själva sakfrågan med konstruktiva argument istället för att försöka stämpla politiska motståndare som främlingsfientliga. Vi kan inte ha ett samhälle där alla gillar olika så länge alla tycker lika.
Philip Sandberg (L) Kommunalråd i Lunds kommun

Publicerad 30 November 2016 12:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag