Replik "Förslaget ska presenteras före jul"

REPLIK/STAFFANSTORP. Först och främst vill jag framhålla att det är positivt att ni i elevrådet på Hagalidskolan engagerar er i skolan och er skolmiljö. Det är självklart viktigt att ni kan känna er trygga med att duscha på skolan, och att ert fokus kan läggas på att prestera bra på idrottslektionerna.
När det gäller duschutrymmena och andra fastighetsfrågor så är det precis som ni skriver i första hand en fråga mellan skolan och kommunens fastighetsbolag. Barn- och utbildningsnämnden tar bara beslut om eventuella kostnader (extra hyresersättning) för ombyggnationer som skolan inte kan bekosta själva.
För att påskynda frågan med duschskärmar har jag gett förvaltningen i uppdrag att i samråd med fastighetsbolaget ta fram ett konkret förslag till åtgärder inklusive kostnader som skolan kan ta ställning till.
Förslaget ska presenteras före jul. Om skolan ser positivt på förslaget och kostnaderna är realistiska, så kommer jag att föreslå att nämnden beslutar att acceptera hyrestillägget, så att duschskärmarna kan sättas upp på Hagalidskolan snarast möjligt.
Nino Vidovic, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Publicerad 01 December 2016 12:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag