Inget behov av sänkta hastigheter

INSÄNT/LUND: Det föreligger inget behov av att sänka hastighetsgränserna i Södra Sandby. Vilket också framgår i den, av tekniska förvaltningen, utskickade broschyren, under punkten ”Singelolyckor vanligast”.
De 50 – och 70-vägar som finns i Södra Sandby är trafiksäkra. Vägarna är raka med fri sikt, det finns övergångsställen, under Dalbyvägen och Revingevägen finns gångtunnel.

Idag kör många bilister fortare än tillåten hastighet. Att sänka denna kommer inte att påverka detta faktum, utan risken finns att det istället leder till vårdslösa omkörningar.
Men det allvarligaste är att respekten för hastighetsbegränsningarna riskerar att urholkas. Och detta drabbar främst våra barn, då hastighetsbegränsningen vid våra skolor och förskolor riskerar att åsidosättas.

En allmän hastighetssänkning blir således kontraproduktiv. Ett annat fenomen som vi vill uppmärksamma är att mellan Södra Sandby o E22. Det är en körsträcka på 7 km, huvuddelen landsväg, där det finns det elva olika hastighetszoner. Det finns inga trafiksäkerhetsskäl till denna överskyltning.

Som trafikant ska man anpassa körningen efter rådande omständigheter, att ha en sådan mängd olika hastighetsgränser resultera bara i att respekten för rätt hastighet försvinner.

Jörgen Forsberg Ordförande Moderaterna i Södra Sandby

Publicerad 06 December 2016 09:28

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag