Liberalerna:

Sveket mot landsbygden

INSÄNT/LUND. Sverigedemokraternas svek mot Lunds östra och norra kommundelar får inte glömmas bort. SD sade nyligen nej till EU-pengar för landsbygdsutveckling i Lunds kommun.
De kan användas till t.ex. fler fritidsaktiviteter, rikare kulturutbud, utveckling av vandrings-, cykel- och ridvägar, ökad turism eller stöd till det lokala näringslivet.
Varför ska inte våra kommuninnevånare i t.ex. Veberöd, Genarp, Södra Sandby, Dalby och Stångby få ta del av alla dessa möjligheter bara för att SD inte gillar EU? Vi betalar ju medlemsavgift till EU, då är det väl naturligt att vi även försöker få tillbaka så mycket som möjligt som kan vara till nytta för våra kommuninnevånare?
De sade även nej till en satsning på sociala företag, trots att de själva ställt sig bakom vår liberala budget där detta fanns med.
Sociala företag återinvesterar sina vinster i verksamheten, tar stora miljöhänsyn, skapar jobb till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och ökar efterfrågan på närproducerade varor och tjänster.
Enda anledningen som anfördes till den plötsliga skepticismen från SD var att ”socialt företagande” uppfunnits utomlands.

Samma sak var det med vårt förslag från Liberalerna om att bilda ett Föreningarnas Hus där föreningslivet kan stärkas genom ökad samverkan, tillgång till lokaler och möjlighet för nya föreningar att bildas. Argumentet var då att föreningarna får ordna detta själva samtidigt som SD skär ner mycket kraftigt på bidragen till idrottsföreningar i sin budget, medan vi liberaler utökar stödet.
SD vill även skära bort det förebyggande arbetet gentemot barn och ungdomar som har föräldrar med psykisk ohälsa, som missbrukar, som gått igenom svåra och uppslitande skilsmässor eller där våld förekommer i hemmet. Det blir sannolikt mycket dyrare i framtiden om vi vänder alla dessa barn och ungdomar ryggen när de behöver vuxenvärlden som mest.

Det finns alltså stora risker med en politik där företagandet försummas, det sociala förebyggande arbetet monteras ned och att rekreationsmiljöer för vandring, cykling och ridning möts med en axelryckning. Det positiva är dock att Sverigedemokraterna bekänt färg och med stor tydlighet visat att de till skillnad från oss liberaler inte står på de östra och norra kommundelarnas sida.

Philip Sandberg (L), Stångby/ Vallkärra, Mia Honeth (L), Igelösa/ Odarslöv, Inger Tolsved Rosenkvist (L), Torna Hällestad, Sonja Lindlöf (L), Dalby, Camilla Neptune (L), Veberöd, Peter Hedberg (L), Björnstorp/Genarp, Lars Hansson (L), Södra Sandby

Publicerad 06 December 2016 09:28

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag