Insänt: Nu kan vi behandla alla med Hepatit C

INSÄNT/DEBATT. En mycket glädjande julklapp från regeringen kom precis innan jul. Genom att regeringen förhandlat fram med läkemedelsbolagen som tillverkar medicin mot virussjukdomen Hepatiti C blir nu medicinen inte dyrare än att svensk sjukvård kan erbjuda alla cirka 60 000 Hepatit C smittade svenskar behandling. Inte som tidigare då man bara erbjöd de knappa 10 procenten svårast drabbade behandling mot Hepatit C.

Följden av detta beslut blir att vi på riktigt kan gå mot ett Hepatit C fritt Sverige. Hepatit drabbar oftast personer genom blodsmitta. Inte sällan sprutnarkomaner som delar orena sprutor. Detta har också varit en av anledningarna till att regeringen förra året lagstiftade om att alla svenska landsting ska erbjuda gratis sprutor till sprutnarkomaner. I Malmö och Lund har sprututbytesprogram funnits länge. Medan städer som till exempel Göteborg legat hopplöst efter i synen på smittprevention.

Hepatit C är en virussjukdom som främst drabbar levern och som kan leda till nedsatt leverfunktion, leversvikt (så kallad levercirros) och i värsta fall levercancer. Det är därför glädjande att regeringen nu lyckats förhandla fram en lösning med läkemedelsbolagen som gör att landstingen har råd att erbjuda alla Hepatit C drabbade behandling. Om än inte en dag för tidigt!

Den nya Hepatit C behandlingen är både effektivare och mer skonsam mot kroppen än den gamla interferonbehandlingen. Knäckfrågan för regeringen har varit att den nya medicinen är väldigt dyr och därför bara har erbjudits de allra sjukaste personerna. Något som lett till att smittspreventionen blivit mycket modest. Det nya beslutet innebär därför att färre personer behöver bli offer för det enorma lidande som en Hepatit C smitta innebär.

Extra glädjande är det förstås att regeringen tagit frågan om fri behandling för alla smittade på allvar. Inte minst med tanke på att den grupp som vanligast blir smittad av Hepatit C (narkomaner) är en av samhället relativt röstsvag, förbisedd och marginaliserad grupp.

Patrice Soares, Handledare på ett boende i Lund för före detta missbrukare

Publicerad 08 January 2018 10:50

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag