Insänt: Liberalernas förslag om PRAO i Lund blir ny lag!

INSÄNT/LUND. Nyligen kom äntligen beskedet nu återinförs PRAO med hjälp av en ny lag. Detta tack vare att Socialdemokraterna på riksplan förstår något som våra lokala Socialdemokrater inte gör. Nämligen att PRAO är viktigt för eleverna, eftersom det bland annat ger dem en första merit att kunna bygga vidare ett arbetsliv på och kan vara en förutsättning för att få det första sommarjobbet.

Liberalerna har drivit frågan hårt med hjälp av både motion att återinföra PRAO som att skriva insändare och väcka opinion i frågan. Vi har hela tiden frågat oss hur vänsterblocket kan vara så vilande i frågan. PRAO är en fråga som skapar ett samhälle där klyftorna ökar istället för att minska. De barn som inte har föräldrar med kontakter blir utan en tidig introduktion till arbetslivet. Då blir det motsägelsefullt att vänsterblocket talar om att minska klyftorna i samhället när de väljer att aktivt motarbeta ett förslag som skulle leda till en mer likvärdig skola.

Detta samhälle är inget samhälle som vi i Liberalerna står bakom. Vi ser till alla människors lika värde, att alla barn bosatta i Lunds kommun ska få lika förutsättningar och möjligheter i livet.

Socialdemokraterna i Lund föreslog tafatt som kompensation för utebliven PRAO att eleverna istället skulle erbjudas exempelvis ett studiebesök. Men detta kan aldrig likställas med en kontakt med en arbetsgivare och att praktiskt få prova på att arbeta och själv ta det ansvar som krävs. Vi kommer alla ihåg vår första PRAO och vad det betydde och det går aldrig att uppnå samma erfarenhet med ett studiebesök. Liberalerna vill inte beröva barnen möjligheten att få pröva själva.

Det är vårt ansvar som förtroendevalda politiker att erbjuda alla barn i Lunds kommun en skola på lika villkor och det är något vi i Liberalerna kommer att fortsätta kämpa för.

Liberalerna välkomnar att socialdemokraterna på riks tog sitt förnuft till fånga och ser nu glädjande på framtiden när Lundaeleverna återfår sin PRAO!

Ursula Savonius (L) ersättare BSN

Publicerad 24 February 2018 04:00