Insänt: Ett nytt parti som verkligen behövs!

INSÄNT/LUND. För första gången finns nu ett parti att rösta på som representerar Dalby, Genarp, Veberöd, Torna Hällestad, Södra Sandby, Revinge, Vomb m.m, ja alla de östra kommundelarna.

Romelepartiet Skåne, som de senaste månaderna har uppmärksammats av allt fler, har som första mål att komma in i kommunfullmäktige i Lund. Först där kan vi påverka politiken så att vi får en mer rättvis fördelning av skatteintäkterna, dvs. mycket större satsningar ute i kommundelarna. Vi vill också få tillbaka våra kommundelsnämnder eftersom vi då själva kommer att få förvalta så många enheter som möjligt. Vi vill föra medborgarnas talan från våra kommundelar.

Om vi i Romelepartiet Skåne bli invalda, så kan vi efter 4 år se hur långt vi kommit i vårt arbete. På 70-talet blev många självständiga mindre kommuner tvångsanslutna till större kommuner/städer av dåvarande regering. Men att bli sammanslagen med en stad är sällan positivt.

Därför frågade vi samtliga ledamöter i kommunfullmäktige i Lund ”Hur skulle ni rösta om vi i de östra kommundelarna ville bryta oss ur Lunds kommun?” Svaret var entydigt: Ett absolut NEJ.

Om arbetet med en rättvisare fördelning av skatteintäkterna inte går framåt, får vi kanske hitta nya vägar och bryta oss ur. Staden kommer i alla läge att favorisera sig själv först och främst! Det ligger i själva konstruktionen av en sådan sammanslagning.

Då Lunds stad har nog med sig själv, så borde den med rätta ge makt tillbaka till invånarna ute i kommundelarna. Då slipper de hela ansvaret, och vi har tillräckligt med skatteintäkter.

Många viktiga beslut kan vi ta själv, och det är det som är närdemokrati, allt från

företagande, skolan, vård i alla dess former, bebyggelse, kommunikationer, att skapa helt nya möjligheter för invånarna i dessa kommundelar.

Vi kan införa ett lärlingssystem för att minska arbetslösheten bland ungdomer. Vi kan hjälpa till att skydda den personliga assistentreformen. Vi kan gemensamt skapa något helt nytt om makten i Lund tillåter detta!

Staden behöver oss som en viktig skatteinkomstkälla, då de behöver mycket pengar för sina projekt, varav några inte är så genomtänkta, så som spårvagnen.

Inte ens i Basel/Schweiz fick deras kommunfullmäktige genom en utvidgning av spårvagnsnätet (som funnits i över 120 år), då invånarna röstade nej, och deras utslag är direkt beslutande och inte bara rådgivande. Där kommer man i stället att använda el-bussar, som är mycket billigare och framförallt tystare. Det är märkligt att man vill förstöra en så vacker stad som Lund med spårvagnar som för oväsen, ger markvibrationer som påverkar fastigheter m.m. Det är en ren maktdemonstration. Hade befolkningen fått rösta om det hade det säkerligen blivit ett rungande NEJ.

Jag avslutar med följande typiska beslut av Lunds kommunfullmäktige, utan något större stöd av invånarna i Veberöd, och definitivt utan att fråga oss.

Sedan många årtionde har Veberödsborna haft tillgång till en gård -Idalagården- för aktiviteter, föreningar m.m. Nu har fullmäktige i Lund beslutat att denna gård, som är en viktig del för Veberöds invånare, ska säljas. Många grupper i Veberöd har alltså förgäves arbetat för att Veberödsborna ska kunna behålla gården. Förslagsvis kunde gården ha lämnats över till en stiftelse och detta vet kommunfullmäktige i Lund men man säger helt enkelt att det är försäljning av en fastighet och man har ”i demokratisk ordning” bestämt att gården skall säljas!

Demokratin blir ju en fars om en stad har en egen majoritet med över 50 mandat av

totalt 65.

Men även en representativ demokrati kan väl vara solidarisk med andra grupper och ändra beslut om en majoritet av de berörda vill detta. Kommunfullmäktige kan fortfarande ändra beslutet innan den 1 maj, då Idalagården läggs ut till försäljning!

Vi hade kanske behövt två beslutande fullmäktige, nämligen den nuvarande kommun-fullmäktige och ett ny kommunfullmäktigeråd, där Lunds stad, Veberöd, Dalby, Genarp, Södra Sandby m.fl. får var sina 2 mandat, oberoende av antal invånare. Dagens fullmäktige och det nya kommunfullmäktigerådet måste ha var sin egen majoritet för att samma ärende skall bli antaget! Tanken är fri.

Frågan vi utanför stadsmurarna ställer oss är om Lunds kommunfullmäktige är här för oss eller vi för dem?

Bob Schuler/för Romelepartiet Skåne

Publicerad 19 April 2018 13:51