Liberal äldrepolitik: både privat och offentlig vård

INSÄNT/STAFFANSTORP.

I såväl den lokala debatten som på riksnivå tenderar diskussionen att handla om utförare istället för kvalitet och individens möjlighet till att bestämma själv.

Staffanstorp har utmärkt sig som landets sämsta när det gäller kvalitén på maten, varvid vänsterpolitiker genast ropar på kommunal äldreomsorg som lösningen på problemet och partier på andra kanten förtröstansfullt inväntar nya, privata lösningar inom ramen för LOV, Lag om valfrihetssystem, som garant för en konkurrensutsättning som främjar kvalitén. Sanningen ligger, som den ofta gör, mitt emellan.

Varje människa ska självklart ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg. Vilket gör att vi Liberaler inte har något emot vare sig privata eller kommunala lösningar. Dialogen måste handla om vården är bra eller dålig, inte privat eller offentlig.

Uppföljningar visar att det privata aktörerna får lite bättre omdömen än de offentliga men på helheten är kvalitetsskillnaderna relativt små.

Om man förordar privata lösningar måste man vara benhård mot utförare som inte håller måttet och ytterst måste dessa tvingas bort från branschen om de inte fullföljer sitt uppdrag. Det handlar om trovärdighet och om valfriheten som princip. Om inte borgerligt styrda kommuner ”städar bort” oseriösa privata aktörer urholkas detta alternativ för en god äldre omsorg.

Liberalernas politik för äldre, eller ”årsrika” som vi föredrar, har sin grund i ett manifest, ”Leva livet – hela livet”, författat av Barbro Westerholm, L, 85 år ung, och som på nytt kandiderar till Riskdagen. Vi går till val på:

    Mer självbestämmande inom äldreomsorgen

    Mindre byråkrati kring biståndsbedömningen

    Fler platser i vård- och omsorgsboende och trygghetsboende

    Utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen

    Anhöriga ska inte slitas ut utan måste stödjas

Liberalismen syftar till att maximera varje människas frihet att forma sitt egna liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet igenom. Vi måste få bli bemötta utifrån de individer vi är, och inte utifrån vilket år vi är födda.

Niklas Nettrup, Liberalerna Staffanstorp, ledamot i Socialnämnden

Publicerad 10 May 2018 00:00