Insänt: Genarps utveckling hotas av Moderatstyre

INSÄNT/GENARP. Den moderatledda alliansen i Lunds kommun presenterade i veckan sin budget. I den redogör man för vilka satsningar som man vill göra. Det stora numret är dock att man vill sänka skatten 2020.

Man kan kort konstatera, att några konkreta satsningar i Lunds östra kommundelar inte nämns, trots att alla partier brukar föra fram att hela Lunds kommun ska utvecklas. Det sker dock inte idag. Tvärtom,. De stora byggföretagen har enbart fokus på stán, eftersom man tjänar mest pengar där. Dalby, Genarp och övriga orter i öster har hamnat på undantag.

Om det ska bli något av talet om att hela Lund ska utvecklas, så behövs det krafttag. Det krävs kommunala resurser, bl. a i form av kommunala tjänstemän med uppdrag och fokus på att arbeta med utvecklingsfrågor för de östra kommundelarna. Kommunen måste ta fram planer samt skaffa mark som gör det möjligt att utveckla de olika orterna. Det behövs också en aktiv kommunal marknadsföring, där man för fram och uppmärksammar de olika kommundelarnas styrkor.

Vi har nyss avslutat Fokus Genarp, där många har engagerat sig och tillsammans tagit fram

bl. a följande förslag:

- Utveckling av ett centrum i Genarp

- Cykelväg längs bl. a Heckebergavägen

- Cykelväg till Kyrkheddinge

- Upprustning av Medborgarhuset

För att detta ska kunna genomföras behövs det aktiva kommunala insatser. Det verkar dock uppenbart att dessa satsningar, på utveckling av Genarp, hotas vid ett M-lett styre.

Socialdemokraterna i Genarp

Ronny Hansson

Gunnar Jönsson

Publicerad 24 May 2018 09:10

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag