Replik: Det är politikernas ambitionsnivå för byarna som ska höjas, inte skatten!

INSÄNT/LUND. Två socialdemokrater från Genarp skriver om sitt missnöje med att alliansen vill sänka skatten, men skriver ingenting om hur deras höjda skatt skulle förenkla vardagen för kommunens invånare.

Vad har det rödgröna styret hittills gjort för byarna i de östra kommundelarna? Varje förslag som Liberalerna lagt fram har dragits i långbänk eller röstats ner! Exempelvis rensa och utveckla Veberödsbäcken, utveckla rekreationsstråken i byarna, ge byarna 100.000kr/år var till valfria projekt o.s.v.

När nu socialdemokraterna genom Fokus Genarp ser förslagen därifrån som sina egna, så verkar det lite desperat. ” Vi har nyss avslutat Fokus Genarp….” precis som om det är socialdemokraterna som har gjort jobbet?!

De andra byarna då? Vad har socialdemokraterna gjort för att lyfta frågorna som kom fram ur exempelvis Fokus Veberöd? När Liberalerna lyfter frågor från det dokumentet så verkar det som om socialdemokraterna endast vill att det ska förpassas in i den röda bokhyllan igen.

Liberalerna vill fortsätta att driva utvecklingsfrågor för byarna dels genom att ständigt lyfta "by-perspektivet" i respektive nämnd/styrelse och dels genom dialog med invånarna. Detta har bl.a lett till att vi satsar både på små vardagsnära frågor, såsom fler hundlatriner, lekplatser och gröna stråk m.m till större frågor som utbyggnader, pendlarparkeringar och att göra Lund stad mer tillgänglig för oss som bor i byarna. Socialdemokraterna följer nämligen i Miljöpartiets ledband som tror att alla i kommunen lätt kan gå eller cykla till stadskärnan!

Liberalerna har även fått rycka in för att stoppa försäljning av medborgarhuset, kämpat för förlängda hyreskontrakt för föreningar m.m och sett till att S-ledda styret fått lite fart under galoscherna. Insändaren från de två socialdemokraterna känns därför mycket märklig och det vore mer smakfullt om de istället kommer till skott och är med på att lösa frågan om utomhusskjutbanan. Nu är det skarpt läge att visa var man står i frågan efter över 30 års långbänk!

Det finns mycket kvar att göra i och för byarna, även de byar vi inte nämnt i denna insändare, och det är glädjande att vi verkar vara ense om det. Men att det skulle behövas högre skatt är så typiskt socialdemokraterna, när det är en höjd politisk ambitionsnivå och bättre styrning av kommunen som behövs för att utveckla byarna. Det ansvaret är vi beredda att ta och vi hoppas få det förtroendet av väljarna i september.

Camilla Neptune (L) ersättare i tekniska nämnden och bor i Veberöd

Peter Hedberg (L) ersättare i miljönämnden och bor i Genarp

Publicerad 31 May 2018 08:07

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag